Ljudska univerza Ajdovščina -Akreditacija erasmus organizacija 

Ljudska univerza Ajdovščina je ponosna prejemnica Erasmus akreditacije na področju izobraževanja odraslih za obdobje 2024 – 2027.

Splošni cilj programa Erasmus je z vseživljenjskim učenjem podpirati izobraževalni, poklicni in osebni razvoj ljudi na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa v Evropi in po svetu ter s tem prispevati k trajnostni rasti, kakovostnim delovnim mestom, socialni koheziji, spodbujanju inovacij ter krepitvi evropske identitete in aktivnega državljanstva. Akreditacija Erasmus pa je orodje, ki je namenjeno organizacijam, dejavnim na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, splošnega šolskega izobraževanja ter izobraževanja odraslih, ki želijo vzpostaviti čezmejne izmenjave in sodelovanje.

Podelitev akreditacije Erasmus potrjuje, da je Ljudska univerza Ajdovščina pripravila načrt za izvedbo visokokakovostnih aktivnosti mobilnosti kot del širših prizadevanj za razvoj svoje organizacije. S pridobitvijo Erasmus akreditacije namreč zasledujemo tudi vizijo Ljudske univerze Ajdovščina, da bo ustvarjala in nudila kakovostne pogoje za vseživljenjsko učenje in s svojimi dejavnostmi pomembno prispevala k razvoju posameznika, gospodarstva in skupnosti.

 

 V obdobju pridobljene Erasmus akreditacije bomo zasledovali naslednje cilje:

  • izboljšanje digitalnih kompetenc in osebja,
  • izboljšanje motivacije in vključenosti ranljivih ciljnih skupin v neformalno izobraževanje odraslih,
  • izboljšanje ozaveščenosti o odgovornem trajnostnem delovanju učečih se in osebja.

S pridobljenim certifikatom se Ljudska univerza Ajdovščina zavezuje k upoštevanju Erasmus standardov kakovosti.

Št. Akreditacije: 2023-1-SI01-KA120-ADU-000192899

 

Dostopnost