CENTER MEDGENERACIJSKEGA UČENJA AJDOVŠČINA

Ljudske univerze, članice Zveze ljudskih univerz Slovenije, smo v današnji družbi prepoznale veliko potrebo po organiziranem in ciljno usmerjenem medgeneracijskem učenju. Da bi presegli globok prepad med generacijami in olajšali prenos znanja med predstavniki različnih generacij, smo po vsej Sloveniji na ljudskih univerzah vzpostavili 28 Centrov medgeneracijskega učenja (CMU), med njimi tudi na naši ljudski univerzi v Ajdovščini.

V Centru medgeneracijskega učenja Ajdovščina:
 • omogočamo organizirano in ciljno usmerjeno medgeneracijsko učenje različnih vsebin, ki jih potrebuje lokalno okolje;
 • vključujemo ranljive ciljne skupine odraslih, kot so npr. odrasli s posebnimi potrebami, starejši, brezposelni;
 • vključujemo vse generacije;
 • zagotavljamo sodelovanje strokovno usposobljenega osebja, ki se profesionalno ukvarja z izobraževanjem odraslih (andragoški ciklus);
 • medgeneracijsko učenje (katerega glavne značilnosti so prostovoljna udeležba, delitev vlog učenja in poučevanja, spreminjanje posameznika in skupnosti) povezujemo z učenjem v skupnosti.

Častna lokalna podpornica projekta je ga. Vera Kodrič, dolgoletna sodelavka Ljudske univerze Ajdovščina. S svojim življenjem in delom dokazuje, da je prava promotorka učenja v najširšem pomenu besede.

V Centru medgeneracijskega učenja Ajdovščina si želimo čim več pozitivnih ljudi, ki bi popestrili dejavnost centra s svojimi izkušnjami, druženjem in iskrivostjo. Zato partnerstvu posvečamo veliko pozornosti. Pod pojmom partnerja si predstavljamo vse, ki želijo na kakršenkoli način prispevati v skupno dobro in sooblikovati pogoje za kakovostno in učno dejavnejše življenje na prostovoljski ravni.

Naši partnerji v projektu so:
 • Dom starejših občanov Ajdovščina
 • Društvo MOST – UTŽO Ajdovščina
 • Fotografsko društvo Veno Pilon
 • Mladinski center in hotel Ajdovščina
 • Mladinski svet Ajdovščina
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina
 • Otroški vrtec Ajdovščina
 • Razvojna agencija ROD Ajdovščina
 • ŠENT Ajdovščina
 • Zavod KARITAS Samarijan
 • Waldorfski vrtec Zlata ptica

Dostopnost