Dan kakovosti 2024 na Ljudski univerzi Ajdovščina

Petek, 24. maj 2024, na Ljudski univerzi Ajdovščina.

Sodelavke na Ljudski univerzi Ajdovščina bomo tudi letos obeležile Dan kakovosti 2024. Skupaj bomo razpravljale in ocenjevali naše delo na področju izboljšanja ter vprašanjih kakovosti v izobraževanju odraslih!

Ob tej priložnosti bomo predstavili kratek filmček o kakovosti, ki prikazuje naša prizadevanja in vpeljane novosti ter izboljšave na področju kakovosti. Skozi ta film bomo predstavile, kako smo se lotili različnih izzivov, ki nam jih je pokazala poglobljena raziskava na izbranem področju kakovosti v prejšnjem samoevalcijskemu ciklu ter izboljšave, ki jih uvajamo s pomočjo akcijskega načrta.

Na ta dan bomo tudi izvedle skupinsko evalvacijo in razpravo o tem, kako uspešno uporabljamo program SNIPI v naše procese. To je priložnost, da si med seboj delimo izkušnje, razpravljamo o pridobljenih spoznanjih in iščemo nove načine za nadaljnje izboljšave. Po koncu razprave bo sledilo še neformalno srečanje, ki bo pripomoglo k krepitvi vezi in timskega dela.


Pozornost bomo namenili tudi praznovanju 20. obletnice Zelenega znaka kakovosti. Za našo organizacijo ima Zeleni znak kakovosti izjemen pomen, saj potrjuje našo zavezanost visoki kakovosti in odličnosti v našem delu na področju izobraževanja odraslih. Letos smo uspešno podaljšali pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti za obdobje treh let, do 31. marca 2027. To podaljšanje je priznanje našim prizadevanjem in dosežkom na področju zagotavljanja kakovosti.

Sklep o podaljšanju je izdala Komisija Andragoškega centra Slovenije za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti.

Znak je priznanje za naše dosedanje delo na področju presojanja in razvijanja kakovosti na Ljudski univerzi Ajdovščina in nam daje dodatno motivacijo, da tudi v prihodnje sistematično presojamo in izpopolnjujemo zastavljene standarde kakovosti. Še naprej si bomo prizadevali za uvajanje izboljšav, ki bodo koristile udeležencem, izvajalcem, zaposlenim in drugim deležnikom.

Več o nas najdete na:

#KakovostIO  #DanZaKakovost  #KakovostUstvarjamoVsi  #izobraževanjeodraslih  #TVU2024  #ZeleniZnakKakovosti

Dodatne informacije je mogoče dobiti na 053 664 750 ali na neja.fakin@lu-ajdovscina.si.

Dogodek poteka v okviru Tednov vseživljenjskega učenja 2024.

Dostopnost