EU FOOD ERASMUS + 

Ljudska univerza Ajdovščina je v letu 2015 sodelovala kot partnerica v projektu EU Food Erasmus+. V času od 21. do 28. maja se je skupina mladih iz Ajdovščine in okolice, pod okriljem Ljudske univerze Ajdovščina, udeležila projektnega srečanja v Italiji, natančneje v okolici mesta Lecce.

Mladinske izmenjave se je udeležilo deset organizacij iz desetih držav EU: Italije, Malte, Francije, Bolgarije, Poljske, Madžarske, Grčije, Španije, Romunije in Slovenije.

Namen srečanja je bilo spodbujanje aktivnega vključevanja in sodelovanja mladih v družbi ter spodbujanje zdravega načina življenja. Ukvarjali so se predvsem z vprašanji zdravega načina prehranjevanja in motenj hranjenja. Učenje je potekalo neformalno, temeljilo je na izmenjavi izkušenj in znanj ter na predstavitvi dobrih praks.

Udeleženci projektnega sestanka so ugotovili, da države EU posvečajo premalo pozornosti boleznim, ki so povezane z motnjami hranjenja. Vzroki za porast motenj hranjenja so povezani predvsem z neurejenim življenjskim stilom, pomanjkanjem optimizma itd.

V sklopu projekta je nastala večjezična kuharska knjiga, v katero so udeleženci vključili vse svoje znanje, recepte, navade in običaje posamezne države.

Kuharska knjiga

euFOOD

Utrinki dogajanj

Dostopnost