Javni razpis Dvig ravni pismenosti v letih 2010-2013

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 9. 2010 – 30. 6. 2013

REZULTATI:

V obdobju trajanja projekta smo izpeljali 5 izvedb UŽU Most do izobrazbe, 2 izvedbi UŽU Beremo in pišemo skupaj, 5 izvedb UŽU Izzivi podeželja, 6 izvedb UŽU Moj korak, 1 izvedbo UŽU Moje delovno mesto, 9 izvedb Računalniške pismenosti za odrasle, 6 izvedb Računalniške digitalne pismenosti, 2 izvedbi UŽU Knjige so zame, 1 izvedbo Branje za znanje in zabavo in 4 izvedbe UŽU Razgibajmo življenje z učenjem. Vključenih je bilo preko 470 udeležencev iz različnih ciljnih skupin.

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. Razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.2: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.«

Dostopnost