Javni razpis za sofinanciranje izobraževalnih programov Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM) in programov za zviševanje splošne in računalniške ravni pismenosti v letih 2008, 2009 in 2010

TRAJANJE PROJEKTA: 11. 7. 2008 – 31. 8. 2010

REZULTATI:

Pri izpeljavi programa PUM smo presegli zastavljene cilje. Vpis oseb je bil v letih 2008 in 2009 višji za 30%, program je uspešno zaključilo 90% vpisanih, 80% vključenih je nadaljevalo ali zaključilo šolanje, 40% udeležencev se je zaposlilo, 70% udeležencev pa smo vključili v različne neformalne programe (UŽU, RPO, tečaji…). Pri operaciji zviševanja splošne in računalniške pismenosti smo v obdobju od 2008-2010 izpeljali: UŽU-Most do izobrazbe – 5 izvedb, UŽU-Moj korak – 5 izvedb, UŽU-Izzivi podeželja – 5 izvedb, UŽU Beremo in pišemo skupaj – 4 izvedbe, UŽU-Moje delovno mesto – 1 izvedba, Računalniška pismenost za odrasle – 6 izvedb

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. Razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.2: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.«

Dostopnost