Izpit iz slovenskega jezika na osnovni ravni

V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvajamo izpite iz znanja slovenščine na osnovni ravni po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Izpiti so namenjeni vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene (na primer za delo, za pridobitev slovenskega državljanstva).

Izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni je sestavljen iz štirih enakovrednih delov:

 • trije so pisni,
 • eden pa ustni.

 

Izpitni roki v letu 2020:

 • 5. 2. 2020 (NI VEČ PROSTIH MEST),
 • 20. 5. 2020,
 • 16. 9. 2020,
 • 11. 11. 2020

 

Prijava na izpit

Prijave za izpit sprejemamo na posebnem prijavnem obrazcu PRIJAVNICA

 • Izpolnjene in podpisane prijavnice nam pošljite po pošti na naslov Ljudska univerza Ajdovščina, Stritarjeva 1a, 5270 Ajdovščina
 • Ob prijavi morate poravnati stroške opravljanja izpita, ki znašajo 128,10 €. Stroške poravnate preko UPN obrazca, ki vam ga bomo poslali na naslov stalnega prebivališča. Potrdila o plačilu vam ni potrebno pošiljati.
 • Od izpita se lahko odjavite najkasneje 2 dni pred izvedbo.

Tujci, ki izpolnjujejo določene pogoje, lahko izpit opravljajo na ustni način. V tem primeru dobite dodatne informacije na upravnih enotah oziroma na Ministrstvu za notranje zadeve.

 

UGODNOSTI:

 

 • Priprava na izpit

Vsem, ki se prijavijo na izpit iz slovenščine na osnovni ravni, ponudimo tudi udeležbo na krajši pripravi na izpit. Priprava traja 9 šolskih ur, cena pa je 70 €.

 • Brezplačni prvi preizkus iz slovenskega jezika

Državljani tretjih držav, lahko pri upravni enoti, kjer imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, vložijo zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni. Če izpolnjujejo pogoje, jim bo upravna enota izdala potrdilo o izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni, s katerim se zglasijo pri eni izmed pooblaščenih ustanov. Seznam pooblaščenih ustanov je na voljo na spletnih straneh Centra za slovenščino.

Do brezplačnega prvega preizkusa znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni so upravičeni državljani tretjih držav, ki so se udeležili enotnega programa učenja slovenskega jezika v obsegu 180 ur ali 120 ur, so bili na tečaju prisotni vsaj 80 % ur in izpolnjujejo pogoje bivanja v RS. Več ...

 

VZORČNI TEST:

 

Vzorčni izpit in rešitve ter način ocenjevanja si lahko ogledate tukaj.

 

INFORMACIJE:

 

Informacije in informativne prijave na 05 366 47 52, 366 47 50, 041 437 785 ali .

S klicem na zgoraj navedene telefonske številke in informativno prijavo na IZPIT IZ SLOVENSKEGA JEZIKA NA OSNOVNI RAVNI potrjujem, da sem seznanjen/a, da Ljudska univerza Ajdovščina v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov, zbira, obdeluje in hrani moje osebne podatke za namen organizacije in izvedbe izobraževalnega programa, vodenja evidenc in statistične obdelave, izdelave dokumentov in poročanja pristojnemu ministrstvu oziroma drugim nadzornim organom.

 

JAVNI POZIV ZA IZBOR IZVAJALCEV 2019-2020