Kreativno šivanje

Študijski krožek kreativno šivanje je namenjen vsem, ki se želijo seznaniti z osnovami in različnimi tehnikami kreativnega šivanja. Udeleženci spoznajo različne materiale ter orodja, ki jih lahko uporabijo v procesu ustvarjanja. Študijski krožek temelji na pridobivanju znanj in veščin šivanja, uporabo šivalnega stroja, ročnega šivanja z različnimi šivi ter osnovnimi vzorci.

Poudarek je na ozaveščanju o pomembnosti uporabe recikliranja blaga. Spoznavanju, kako lahko stara oblačila in tekstilni odpadki postanejo osnova za ustvarjanje novih unikatnih izdelkov. Razpravljanju o vplivu tekstilne industrije na okolje in kako lahko s kreativnim šivanjem posameznik prispeva k trajnostnemu razvoju. Poudarek je na uporabi ekoloških materialov in trajnostnih pristopov.

Cilji krožka:

  1. Ozaveščanje o vplivu tekstilne industrije na okolje: Cilj je vzpodbuditi udeležence k razmišljanju o okoljskih vplivih tekstilne industrije ter jih ozavestiti o trajnostnih pristopih v kreativnem šivanju. S tem želimo spodbuditi odgovoren odnos do materialov in izdelkov.
  2. Ustvarjanje visokokakovostnih izdelkov iz recikliranega blaga: Glavni cilj je naučiti udeležence, kako ustvariti visokokakovostne izdelke iz recikliranega blaga. Razvijanje veščin za prepoznavanje in uporabo potenciala odpadnega tekstila prispeva k zmanjšanju količine tekstilnega odpada.
  3. Spodbujanje uporabe rabljenih materialov: Udeleženci bodo ustvarjali iz rabljenih materialov. S tem se spodbuja uporaba obstoječih virov, kar pripomore k zmanjšanju potrebe po novih materialih ter zmanjšuje obremenitev okolja.
  4. Ozaveščanje o trajnostnih materialih: Ozaveščanje o različnih trajnostnih materialih, ki so na voljo, ter spodbujanje udeležencev k izbiri ekoloških in trajnostnih materialov pri ustvarjanju svojih izdelkov. S tem želimo vplivati na splošno sprejetje trajnostnih praks v svetu kreativnega šivanja.

Trajanje krožka: 25. 1. do 22. 3. 2024 (30 ur)

Informacije na 05 3664 752 ali anja.jamsek.furlan@lu-ajdovscina.si

Dostopnost