Informativni dnevi Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto

Študiraj strojništvo!
Informativni dnevi v Novem mestu
14. in 15. 2. 2020

 

Sodoben študij strojništva v Novem mestu z izpiti na Ljudski univerzi Ajdovščina

 

V študijskem letu 2020/2021 vam Ljudska univerza Ajdovščina, v sodelovanju s Fakulteto za industrijski inženiring FINI iz Novega mesta omogoča študij na daljavo. 

 

Vas zanima sodoben študij strojništva?

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto vljudno vabi na informativna dneva,

ki bosta v Novem mestu, v petek, 14. 2. 2020, ob 16.00 in v soboto, 15. 2. 2020, ob 9.00.

 

Izredni študij poteka v dveh oblikah, klasično – na sedežu fakultete in na daljavo – v kombinirani obliki (tudi iz Ajdovščine)

Več informacij na www.fini-unm.si

 

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto izvaja visokošolski (VS) in univerzitetni (UN) strokovni študijski program Inženiring in vozila ter magistrski (MAG) in doktorski (DR) študij Inženiring in avtomobilska industrija. Klasična oblika izrednega študija se izvaja v popoldanskem času na sedežu fakultete, oblika izrednega študija na daljavo pa predstavlja sodobno obliko študija s pedagoško in tehnično podporo. Zagotavlja visoko dostopnost študija posameznikom (tudi na izpitnih centrih po Sloveniji), ki se iz različnih razlogov ne morejo redno udeleževati študijskih obveznosti. Diplomant fakultete pridobi strokovni naziv diplomirani inženir strojništva oz. magister inženir strojništva oz. doktor znanosti.

 

Fakulteta zagotavlja okolje in pogoje, potrebne za implementacijo učenja in poučevanja, ki je osredotočeno na študente, se prilagaja potrebam študentov z organizacijo terminov predavanj, dosegljivostjo referata, dosegljivostjo in razpoložljivostjo visokošolskih učiteljev. Predavatelji so priznani strokovnjaki iz akademskega okolja, gospodarstva ter globalnega trga, ki vnašajo aktualne novosti v študijske programe.