Program za mlade

Od februarja do junija 2019, na Ljudski univerzi Ajdovščina.

 

Plakat

 

Glavni namen programa je izvajanje predavanj in delavnic, s katerimi bomo mlade med 15. in 34. letom starosti spodbudili k razvijanju svojih kompetenc, spretnosti in znanj za dosego individualnih ciljev, ki jih potrebujejo za razvoj v avtonomne, aktivne in družbeno odgovorne odrasle v lokalni skupnosti.

Cilji programa, ki hkrati zasledujejo cilje Strategije za mlade Občine Ajdovščina za obdobje 2019– 2023, so:

  • okrepitev kompetenčne opremljenosti mladih,
  • spodbujanje zaposlovanja mladih,
  • izboljšanje pogojev za socialno vključenost mladih.

pexels-photo-1374542Vseživljenjsko izobraževanje omogoča prilagodljivost mladih pogosto nepredvidljivim razmeram na trgu dela ter pospešuje njihov osebnosti razvoj in služi uresničevanju njihovih življenjskih ciljev ter učnih raziskovalnih potencialov, njihove kreativnosti in inovativnosti. Na ta način ima izobraževanje ključno vlogo pri osamosvajanju mladih. S predavanji in delavnicami bomo mladim preko kanalov, ki zagotavljajo veliko učinkovitost in širok domet iz področij, ki so mladim blizu, na inovativne načine približali prijazno dejavnost karierne orientacije v lokalni skupnosti, ki temelji predvsem na poznavanju potreb in razmer na lokalnem trgu dela ter interesov, znanj in sposobnosti mladih. Z vključevanjem mladih iz različnih smeri zanimanj in prepričanj bomo preko aktivnega vključevanja in odločanja za sodelovanje v družbenih, ekonomskih in političnih dejavnostih mladim zagotovili enakopraven položaj v družbi. Poudarek bo tudi na razvijanju veščin vodenja lastne kariere, lastnih talentov, sposobnosti in aspiracij, komunikacijskih veščin ter spretnosti, ki jih bodo potrebovali pri delu in aktivni vključenosti v skupnost (inovativnost, kreativnost, sposobnost sprejemanja odločitev, kritično mišljenje, čustvena inteligenca, razumevanje medkulturnih, medjezikovnih odnosov, vzgoja za večjo kakovost življenja v dobi odraslosti in starosti, preprečevanje negativnih vplivov vsakdanjega življenja, izmenjava znanja in izkušenj med generacijami).

V prostorih Ljudske univerze Ajdovščina se bodo ob torkih zvrstili naslednji brezplačni dogodki:

LUA_plakat_program za mlade-splet
 

Udeležba je brezplačna. Lepo vabljeni vsi, še posebej mladi!