Povabilo k oddaji ponudbe za grafično oblikovanje

Ljudska univerza Ajdovščina vabi k oddaji ponudbe za grafično oblikovanje promocijskega materiala in vseh vrst tiskovin v skladu z obstoječo grafično podobo ustanove. Ponudba naj zajema oblikovanje letnega kataloga izobraževalnih programov v obsegu približno 20 strani, oblikovanje 5 plakatov za izobraževalne programe in prilagajanje teh plakatov za dogodke v okviru programov, oblikovanje promocijskega letaka ter grafično pripravo za tisk.

 

Kaj pričakujemo:

  • natančnost, kreativnost in samostojnost pri oblikovanju,
  • sodelovanje z naročnikom pri oblikovanju kreativnih zasnov posameznega naročila,
  • sledenje obstoječi grafični podobi Ljudske univerze Ajdovščina,
  • zmožnost izbire primernih materialov in sodelovanje s tiskarjem pri izvedbi tiska,
  • izvedbo naročila v dogovorjenih rokih – 3 dni za oblikovanje posameznega plakata, 14 dni za oblikovanje kataloga,
  • odzivnost in točnost pri oddajanju.

 

Svoj življenjepis nam skupaj z referencami in cenovno ponudbo do vključno 15. septembra 2019 pošljite na elektronski naslov info@lu-ajdovscina.si. Prosimo, da priložite tudi predlog osnutka potrdila Ljudske univerze Ajdovščina, oblikovanega v skladu s celostno grafično podobo. Primere in obstoječe potrdilo, ki vsebuje vse zahtevane podatke, najdete v priponkah.

 

Vse ponudnike bomo o izboru obvestili do 23. septembra 2019 preko kontakta, navedenega ob prijavi.

 

Za več informacij kontaktirajte Manco Bolčina preko elektronskega naslova manca.bolcina@lu-ajdovscina.si ali preko telefonske številke 05 36 64 750.

 

Povabilo k oddaji ponudbe.pdf

Dokumenti.zip