Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih

Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih je podporna dejavnost, ki odraslim zagotavlja nasvete in pomoč pri odločanju glede IZOBRAŽEVANJA, načrtovanju in organizaciji UČENJA ter pri načrtovanju vseh nadaljnjih poti RAZVOJA KARIERE.

 

svetovanje lu ajdovščina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Ljudski univerzi Ajdovščina v sodelovanju z Ljudsko univerzo Nova Gorica ter drugimi partnerji izvajamo dva projekta namenjena svetovanju, in sicer Svetovanje zaposlenim na goriškem 2016-2022 in ISIO (Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih). 

Svetovalka posameznika informira o možnostih:

 • nadaljnjega izobraževanja ali usposabljanja za poklic
 • strokovnega izpopolnjevanja
 • izobraževanja za osebno rast
 • pridobitve različnih kvalifikacij
 • o vpisnih pogojih v različne programe
 • o možnosti prehajanja med programi
 • o trajanju izobraževanja
 • o prostih delovnih mestih in še mnogo drugega

Svetovalka svetuje:

 • pri odkrivanju poklicnih in osebnih interesov
 • v zvezi z izobraževanjem ali usposabljanjem
 • pri odločanju za izbiro primernega izobraževanja oz. usposabljanja
 • glede različnih oblik pomoči in podpore pri izobraževanju
 • glede možnosti zaposlovanja in še mnogo drugega

 

Tudi v času, ko smo primorani ostati doma, vam naša svetovalka, BREZPLAČNO* lahko svetuje ali informira o različnih možnostih formalnega in neformalnega izobraževanja, tečajih, delavnicah, usposabljanjih itd., da se boste po zaključku karantene lahko lažje odločili, v katero izobraževanje se vključiti.

 

Za dogovor glede individualnega svetovanja nam lahko pišete na elektronski naslov ali pokličete na telefonsko številko 041 437 785 (od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00). S svetovalko se boste dogovorili o datumu in uri svetovalnega srečanja.

 

*Dejavnost informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih 2020 je sofinancirana s strani Ministrstva za izobraževanja znanost in šport. Operacijo Svetovanja zaposlenim na goriškem 2016-2022 sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.