Vabljeni v študijski krožek: Avgurij - primestni park

V letu 2021 pričenjamo z izvajanjem novega študijskega krožka.

AVGURIJ - PRIMESTNI PARK 

V letu 2021 pričenjamo z izvajanjem novega študijskega krožka.

 

Namen študijskega krožka

Temeljna naloga krožka bo seznanitev članov s perečo ekološko  problematiko v svetu, Sloveniji in Vipavski dolini. Vpričo nas in zaradi nas so mnoge avtohtone vrste poljskih kur (jerebice, prepelice, divji fazan) izginile tudi iz naše t. i. »rajske doline«, ki pa je to le na prvi pogled.

Ognjenohrbtni fazan (Lophura ignita nobilis) - samec in samica_

 

Delno lahko izgubo biotske pestrosti v našem neposrednem okolju nadomestimo z ustanovitvijo Avgurija. S pomočjo krožka bomo izhajajoč iz spoznanj sodobne varstvene in konzervatorske ekologije preučili možnost oblikovanja nadomestnega habitata, nekakšnega azila, za osebke, sicer tujerodnih, a v Sloveniji in Vipavski dolini že gojenih okrasnih fazanov. Teh je v svetu v naravi približno 160 vrst /podvrst/ in okoli 15 vrst se jih goji tudi po Sloveniji. Eni in drugi sodijo med ogrožene – tako tisti v naravi kot tisti pri zasebnih gojiteljih. Da bi osebkom iz »ujetništva« zagotovili vsaj minimalne naravne pogoje bi jih postopno naselili v topolov gozd pod avtocesto nasproti sedanjega odlagališča komunalnih odpadkov.

Vipavska dolina je glede na mikroklimatske pogoje najprimernejši naravni prostor za te namene v Sloveniji. Avgurij bi uredili tako, da bi bil po svoji funkciji istočasno tudi primestni park Ajdovščine in Vipave.

Člani krožka bi po oblikovanju Avgurija postali sestavni del ekipe, ki bo z ustreznim upravljalskim načrtom tudi aktivno skrbela za prehranjevanje in varnost v ograjenem prostoru živečih okrasnih fazanov. Z oblikovanjem Avgurija bi člani krožka pokazali širši družbi konkretno pripravljenost nekaj prispevati k ohranjanju ogroženih živalskih vrst, hkrati pa bi Vipavska dolina dobila zanimiv izobraževalni, turistični in doživljajski objekt.

Predpogoj za izvedbo praktičnega dela aktivnosti krožka je, da občina Ajdovščina pridobi lastninsko pravico nad omenjeno parcelo. Posredno bi delovanje Avgurija vplivalo na dvig zavesti o našem odgovornejšem odnosu do narave, okolja in tudi prihodnjih generacij. 

Vabljeni k izpopolnjevanju ankete: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_GzkMKpeckjbIVyo-VK1VI_m4s5BxmmDKdPLYTUzhI2IjBA/viewform

 

Informacije in prijave

Anja Jamšek Furlan 05 366 47 52, 051 20 26 28, od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ali na .

 

GREEN EDUCATION SLIKA mala

Več o projektu najdete tukaj.