Natečaj

Ljudska univerza Ajdovščina v okviru Tedna vseživljenjskega učenja razpisuje natečaj VSEŽIVLJENJSKO UČENJE IN TRAJNOSTNI RAZVOJ.

Učenje za trajnostni razvoj zajema vse skupine in vse sloje ter vse starosti ljudi, poudarja kritično razmišljanje, iskanje novih rešitev, medkulturni in medgeneracijski dialog. 2005 – 2014  je desetletje trajnostnega razvoja. Strategija EU za trajnostni razvoj izpostavlja naslednje teme: čista energija, trajnostni promet in prostorsko načrtovanje in upravljanje z naravnimi viri, biotska raznovrstnost, trajnostna potrošnja in proizvodnja, javno zdravje, socialna vključenost, demografske spremembe, globalna revščina, človekove pravice.

Vabimo vas, da do 30. septembra 2010 pripravite raziskovalne naloge o učenju in trajnostnem razvoju in nam jih pošljite na naslov:
LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 14
5270 AJDOVŠČINA
e-mail: info@lu-ajdovscina.si


Vse dodatne informacije lahko dobite na tel.: 05 366 47 50, 041 437 785.

Naloge bo ocenila komisija, ki jo bodo sestavljali raziskovalci, praktiki in študenti. Najboljše naloge bodo nagrajene.

Več o natečaju