Letni posvet o izobraževanju odraslih 2010

 

V torek, 30. novembra in sredo, 1. decembra je v Kongresnem centru hotela Habakuk v Mariboru potekal letni posvet o izobraževanju odraslih 2010 na temo Usmeritve razvoja in izzivi. Posveta so se udeležili strokovnjaki, ki so razpravljali o evropskih in državnih usmeritvah na področju izobraževanja odraslih ob prehodu v novo desetletje. Temeljni namen posveta je bil ovrednotiti  in prevrednotiti dosedanjih ciljev in poti. Na njem so se udeleženci seznanili tudi s strokovnimi dosežki, veliko časa pa je bilo namenjenega dialogu med deležniki v izobraževanju odraslih. Na posvetu sta Boža Bolčina in Alenka Magajne predstavili rezultate preučevanja izobraževalnih potreb v lokalnem okolju s pomočjo analitične študije, ki je bila opravljena na Ljudski univerzi Ajdovščina za Goriško regijo.


Ljudska univerza Ajdovščina je vključena v nacionalni projekt Razvoj kakovosti izobraževalne ponudbe za brezposelne v izbranih regijah, ki ga izvaja Andragoški center Slovenije, financira pa Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Projekt vsekakor predstavlja odziv na perečo problematiko naraščanja števila brezposelnih. Ugotovljeno je bilo, da v Sloveniji primanjkuje raznolike ponudbe programov izobraževanja in usposabljanja za to ciljno skupino. Pomemben vidik kakovosti izobraževalnih organizacij za odrasle je, da se znamo aktivno odzivati na izobraževalne potrebe v okolju in na podlagi sistematične analize potreb razvijati novo izobraževalno ponudbo za različne ciljne skupine odraslih. In prav to je cilj našega dela – da natančno proučimo potrebe lokalnega okolja, na tej podlagi pa razvijemo nove programe in jih ponudimo zainteresiranim. To se nam zdi eden izmed pomembnih načinov za udejanjanje našega poslanstva: pomagati posameznikom, da s pomočjo novega znanja rešujejo svoj delovni in socialni status ter prispevati okolju, da se lahko hitreje in kakovostneje razvija.