Zaključek programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost- MOJ KORAK

Ljudska univerza Ajdovščina je od februarja do avgusta 2011 izvajala program Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak.

V program so bili vključeni odrasli, ki so si skozi projektno delo pridobili nova znanja, izkušnje in spretnosti. 120 urni program je bil za udeležence brezplačen, saj ga sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport ter Evropski socialni sklad.