Učenje za vse čute

Na delavnici, ki je potekala v restavraciji Mama dne, 24.11. 2011, smo spoznali izkustveno učenje s pomočjo orodij Play2gain.
Vodil jo je Janko Selinšek iz podjetja Fundere, d. o. o., certificirani trener za izkustveno učenje in wingwave coach.

Orodje Play2gain se lahko uporablja:

 • za učne delavnice, seminarje, coachinge
 • za delo v parih in skupinah
 • tako za prenos teoretičnih znanj, kakor tudi za zahtevne vodstvene tehnike in oblikovanje ekip
 • za boljše razumevanje »suhoparnih« teorij ter slikovitejšo predstavo udeležencev
 • za več dinamike in zabave pri procesih učenja
 • za uspešnejši in hitrejši prenos znanja v prakso
 • za vzpostavljanje pozitivnega vzdušja
 • za dobro komunikacijo v skupini
 • za uprizarjanje učnih procesov, reševanje konkretnih situacij
 • za razširitev horizonta
 • za spreminjanje naravnanosti
 • za spodbujanje k novim oblikam vedenja …

 


"Povej mi in bom pozabil. Pokaži mi in se bom spomnil. Vključi  me in bom razumel.

(Kitajski pregovor)