POGLED NA ŽIVLJENJE

Fotografija je eden izmed najbolj uporabnih medijev. Fotografija je lahko umetnost, medij za ohranjenje spominov, pomagalo pri raziskovanju, beleženju, urejanju, lahko je medij za samorazvoj, odkrivanje našega življenja v naravi ter medij, ki združuje ljudi.


Na avtorskih fotografijah fotografske delavnice, ki je potekala v okviru Ljudske univerze Ajdovščina s sofinanciranjem Ministrstva za šolstvo in šport ter Evropskega socialnega sklada in mentorstvom fotografa Petra Mrharja, opazimo, da je fotografija lahko tudi skupek vsega zgoraj naštetega.


Fotografija v pričujoči delavnici je tako združila med delom in na razstavnem prostoru, tako varovance društva
ŠENT, kot mentorja in zaposlene. Združila jih je v odkrivanju narave, dokumentiranju dela, raziskovanju človeškega vpliva na naše okolje, pomagala jim je premagovati ovire ter jih vzpodbujala h kreativnosti.


Izdelki govorijo sami zase. Dokumentarni posnetki preidejo v raziskovanje narave, bližnji posnetki prikažejo
moč še tako majhne bilke, ki najde svoj prostor v svetu, fotografije prikazujejo rast, ki se vse bolj približuje lepoti
umetnosti.

Razstavo smo organizirali v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport, ESS, društvom ŠENT in občino Ajdovščina.

Več...