JAVNI RAZPIS IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH LJUDSKE UNIVERZE AJDOVŠČINA V ŠOLSKEM LETU 2012/2013

Na podlagi 44. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter v skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 82/98) Ljudske univerze Ajdovščina objavlja

JAVNI RAZPIS

izobraževanja odraslih v šolskem letu 2012/2013 v programih:

  • Osnovna šola za odrasle,
  • srednjega poklicnega izobraževanja; Administrator, Gastronomske in hotelske storitve, Trgovec, Bolničar/negovalec,
  • programe srednje strokovnega izobraževanja; Ekonomski tehnik, Gastronomija in turizem,
  • programe poklicno-tehniškega izobraževanja: Gastronomija, Ekonomski tehnik,
  • Projektno učenje za mlajše odrasle,
  • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe, Moj korak, Izzivi podeželja,
  • Računalniška pismenost za odrasle.

Celotno besedilo razpisa je objavljeno tukaj

                                                                    Ajdovščina, 6. 8. 2012