PONUDNIK TRADICIONALNIH IZDELKOV, PRIDELKOV IN STORITEV

Bi želeli začeti s samostojno dejavnostjo na podeželju?

Vključite se v program, ki je zasnovan tako, da vas vodi od samega oblikovanja poslovne ideje, medsebojnega povezovanja ponudnikov pa vse do aranžiranja izdelka in končne prodaje na turističnem in domačem trgu.

Program je za brezposelne brezplačen, saj ga financirata ESS in MIZKŠ.

Predavanja bodo potekala na Ljudski univerzi Ajdovščina od oktobra 2012 do marca 2013.

Uvodno srečanje bo 10. 10. 2012.

Podrobnejša vsebina:

MODUL 1: OBLIKOVANJE LASTNE POSLOVNE IDEJE PONUDNIKA TRADICIONALNIH IZDELKOV, PRIDELKOV IN STORITEV

 • Geografske in naravne značilnosti lokalnega okolje
 • Kulturna dediščina lokalnega okolja
 • Tradicionalne domače in umetne obrti
 • Tradicionalni kmetijski pridelki ter kulinarična ponudba lokalnega okolja
 • Ponudba na lokalnem turističnem trgu
 • Oblikovanje lastne poslovne ideje in SWOT analiza prvih zamisli

MODUL 2: MREŽENJE PONUDNIKOV TRADICIONALNIH IZDELKOV, PRIDELKOV IN STORITEV  KOT OBLIKA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA

 • Načini mreženja ponudnikov tradicionalnih izdelkov, pridelkov in storitev
 • Oblikovanje skupne poslovne ideje za vzpostavitev omrežja ponudnikov tradicionalnih izdelkov, pridelkov in storitev
 • Oblikovanje mreže ponudnikov za izbrane tradicionalne izdelke, pridelke in storitve
 • Označevanje lokalnih izdelkov in pridelkov

MODUL 3: IZDELOVANJE, OBLIKOVANJE IN ARANŽIRANJE TRADICIONALNIH IZDELKOV, PRIDELKOV IN STORITEV

 • Izdelovanje tradicionalnih izdelkov oz. oblikovanje ponudbe tradicionalne storitve
 • Pregled, načrtovanje in organizacija dela
 • Aranžiranje na tradicionalen način

MODUL 4: PONUDNIK TRADICIONALNIH IZDELKOV PRIDELKOV IN STORITEV KOT (SOCIALNI) PODJETNIK

 • Pravnoorganizacijski vidiki poslovanja (registracija dejavnosti, statusne oblike za opravljanje dejavnosti)
 • Pravni vidiki poslovanja
 • Trženje tradicionalnih izdelkov, pridelkov in storitev
 • Računalniško opismenjevanje
 • Oblikovanje lastne promocije – poslovna vizitka, oglas, zloženka
 • Uspešna komunikacija s kupci
 • Poslovna komunikacija z gosti iz tujine
 • Finančno vodenje lastne dejavnosti
 • Možnosti financiranja tradicionalne dejavnosti – prijave na javne razpise, subvencije za samozaposlitev …).

Delo bo potekalo v obliki projektnega učenja, v skupini 12 – 16 udeležencev.