Uspešno načrtovanje in vodenje evropskih projektov

Kako pristopiti k načrtovanju in vodenju projektov ter biti pri tem uspešen? Kako s pridobljenimi sredstvi kar najbolje izvesti časovno in stroškovno uspešen projekt?

Na enodnevni delavnici Uspešno načrtovanje in vodenje evropskih projektov se boste strnjeno in na praktičnih primerih seznanili z osnovami projektnega managementa. Spoznali boste  življenjski cikel  in okolje projekta, od oblikovanja projektne ideje do planiranja vseh aktivnosti v projektu. 

Vsebina delavnice:

- Uvod v projektni management

- Življenjski cikel projekta

- Okolje projekta

- Oblikovanje predloga projekta

- Cilji, rezultati, faze in aktivnosti projekta

- Finančno planiranje in poročanje v projektu

 

Vodja programa: Maja Radinović Hajdič, magistra managementa v izobraževanju, je študij končala po programu Manchester Metropolitan University. Že več let uspešno koordinira evropske projekte v organizaciji, ki jo vodi. Prav tako ima bogate izkušnje z izvedbo usposabljanj na področju prijavljanja in vodenja EU projektov. V okviru Zveze Ljudskih univerz Slovenije vodi področje svetovanja in usposabljanja za mednarodne projekte. Je soavtorica priročnika Navigator Grundtvig – priročnik za pripravo in izvedbo mednarodnih projektov na področju izobraževanja odraslih.

Kotizacija: 149,00 € (Cena vključuje DDV,  strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori.)

prijavnica

Informacije: 05 366 47 50  ali info@lu-ajdovscina.si