TEČAJ NEMŠKEGA JEZIKA, 1. STOPNJA

V novembru pričenjamo s tečajem nemškega jezika. Vabljeni!

Vsebina:

 • predstavitev nemške abecede, osnove značilnosti izgovarjave,
 • konjugacija osnovnih glagolov v navadnem  sedanjiku,
 • modalni glagoli,
 • države, nacionalnosti,
 • predstavitev sebe in drugih,
 • družinski člani, družina,
 • osebni, svojilni zaimki,
 • barve, opis stvari, lastnosti,
 • dnevi v tednu,
 • osnovni in vrstilni števniki (datum..),
 • osnova deklinacije samostalnika,…

 

Tečaj bo vodila predavateljica, ki ima strokovna znanja in praktične izkušnje pri izobraževanju odraslih

Kje: v prostorih Ljudske univerze Ajdovščina

Število ur: 60 šolskih ur

Kdaj: 8. november 2012

Cena: 290 €

Samoplačniki lahko znesek poravnajo v dveh obrokih. Za udeležence, ki jih je na usposabljanje napotil Zavod za zaposlovanje, je usposabljanje brezplačno. 20% popust za upokojence in brezposelne.

Obvezne prijave na tel.: 05 366 47 50 ali 041 437 785, info@lu-ajdovscina.si.

 

Vabljeni!