KNJIGE SO ZAME

Vpisujemo v brezplačni program Knjige so zame, ki bo pričel v mesecu marcu.

»10 pravic bralcev: Da ne beremo, da preskakujemo strani da knjige ne dokončamo, da ponovno beremo, da beremo karkoli, da beremo kjerkoli, da beremo zaradi užitka - se poistovetimo s knjigo, da listamo/brskamo po knjigah, da beremo naglas, da o prebranem molčimo.« (Daniel Pennac)

Program je namenjen vsem odraslim, ki so motivirani in si želijo v vzdušju enakopravnosti, sprejetosti in spoštovanja brati in razpravljati o raznovrstnih umetnostnih besedilih. V program vključujemo predvsem tiste odrasle, ki redko ali nikoli ne berejo umetnostnih besedil in nimajo dosežene srednješolske izobrazbe.

Živeti življenje pomeni učiti se življenja na svojih pozitivnih in negativnih izkušnjah. Noben šolski sistem, noben predmet v programih šol nas ne uči živeti življenja. Literarna dela so na poseben način  napisane življenjske zgodbe ljudi, zato je branje literature hkrati tudi učenje za boljše razumevanje življenja in lažje načrtovanje lastne življenjske poti. Vsako literarno delo, ki ga bralec usvoji, je zanj nenadomestljiva življenjska izkušnja.

Namen programa je dosežen, ko udeležencem branje literature postne užitek in veselje.

Program je za udeležence brezplačen. Sofinancirata ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Evropski socialni sklad.

Pričetek programa: marec 2013

Za prijave in dodatne informacije nas pokličete na 05 366 47 50, 041 437 785 ali pišete na alenka.magajne@lu-ajdovscina.si.