Uspešno usposabljanje za pridobitev računovodskih znanj

Od novembra 2012 do januarja 2013 je potekalo usposabljanje za pridobitev računovodskih znanj (za manjše družbe, s.p., zavode).

Na zaključnem srečanju smo udeleženkam, ki so pohvalile sproščeno vzdušje v skupini, podelili potrdila o udeležbi.  V anketi so ocenile strokovnost predavateljic, metode posredovanja vsebin in učno gradivo z oceno 5 - odlično in 4 - prav dobro.  Zapisale so, da so pridobile veliko novega znanja in da je bil program zanimiv, poučen. Všeč jim je bilo tudi sprotno obveščanje z SMS sporočili med izvajanjem programa.

Program so vodile strokovnjakinje, ki prihajajo iz prakse in je bil izredno praktično naravnan. Zajemal je vsebine: osnove knjigovodstva, sredstva, obveznosti, DDV, stroški, prihodki, odhodki, priprava izkaza poslovnega izida, priprava bilance stanja, delo s programom Minimax, …. Udeleženke so prejele zelo uporabno knjigo Finančno računovodstvo za družbe, ki vsebuje praktične primere za vsakdanje vodenje knjig.

Ker je bil program osnovan kot izhodišče za pripravo na pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije  Računovodja za manjše družbe, s.p., zavode, smo se z udeleženkami pogovarjali o postopku certificiranja in načinu priprave osebne zbirne mape. Vse zainteresirane vabimo, da nas pokličejo, ker že zbiramo prijave za novo usposabljanje. Po opravljenem izpitu NPK pridobite javno veljavno listino, ki vam nudi nove možnosti. Več informacij dobite tudi na naši spletni strani pod področjem NPK.