PODELITEV 24 NOVIH CERTIFIKATOV NPK SOCIALNI OSKRBOVALEC/SOCIALNA OSKRBOVALKA NA DOMU

V sredo, 13. februarja 2013 smo na Ljudski univerzi Ajdovščina podelili certifikate za nove Socialne oskrbovalce in  oskrbovalke na domu.  
Usposabljanje za pridobitev NPK  Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu je potekalo od 16. 10. 2012 do 23.1. 2013 pod vodstvom dveh odličnih predavateljev, ki jima grejo tudi vse zahvale, da je na zaključnem preverjanju znanja, ki je potekalo 4. in 11. februarja, izpit uspešno opravilo vseh  24 udeležencev. Zahvaljujemo se tudi Zavodu Pristan Vipava, ki je odstopil prostor za praktične vaje in vsem institucijam, ki so omogočile brezplačno opravljanje prakse, med katero so udeleženci dobili neprecenljive dodatne izkušnje. Nekaterim udeleženkam je program financiral Zavod za zaposlovanje s sredstvi  Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter Evropskega socialnega sklada.

To je bila že peta skupina po vrsti. Lahko se pohvalimo s 100% uspehom, saj je vseh 73 udeležencev, ki so pristopili k izpitu, le-tega tudi uspešno opravilo. S pridobitvijo NPK-ja so si udeleženci pridobili več možnosti za zaposlitev tako pri nas kot tudi v tujini, saj je izpit mednarodno priznan.

Vsem socialnim oskrbovalkam in socialnemu oskrbovalcu iskreno čestitamo!