RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE

Program Računalniška pismenost za odrasle je potekal od 5.11.2012 do 21.1.2013 na Ljudski univerzi v Ajdovščini. Sklop je obiskovalo 16 udeležencev, predvsem bivši zaposleni propadlega gradbenega giganta Primorja.

V okviru programa so udeleženci spoznali pravilno uporabo računalnika, katera jim bo koristila aktivno vlogo v informacijski družbi, saj se nekateri izmed njih še niso srečali z uporabo računalnika.

V začetku so obravnavali sklope, kot so sestava in osnovne komponente samega računalnika, njegovo delovanje in osnovne pojme informacijske tehnologije. Nadalje so se posvetili operacijskemu sistemu računalnika, delu z orodji v okolju Windows ter delo z datotekami, mapami in urejanjem ter oblikovanjem besedila in slik. Na koncu so napisana besedila in slike tudi natisnili.

Program so udeleženci popestrili tudi z lastnimi mnenji, atraktivnimi in smešnimi izjavami ter dogodki, kateri so vplivali na njihovo računalniško pismenost oziroma na socialno vključenost skozi zaposlitveno dobo.

Program je sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, kulturo, znanost in šport ter Evropski socialni sklad.