RAZPIS: USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH

Obveščamo vas, da je izšel razpis »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«. Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 1.437.888,45 EUR. Ponudbe ponudniki oddajo od 1.7.2013 do razdelitve razpoložljivih sredstev oz. najkasneje do 31. 10. 2013.

Namen javnega povabila je spodbujanje usposabljanja zaposlenih. Z javnim povabilom želijo spodbujati delodajalce, da prednostno vlagajo v pridobivanje novih znanj in kompetenc zaposlenih in tako v skladu s potrebami na trgu dela prispevajo k odpravi strukturnih neskladij, izboljšanju usposobljenosti zaposlenih ter povečanju njihove mobilnosti in zaposljivosti. Več, ...