USPOSABLJANJE ZA RAČUNOVODSKA ZNANJA ZA MANJŠE DRUŽBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE

1. OSNOVNA STOPNJA -  52 urno usposabljanje bo naravnano zelo praktično, zato je primerno za:

  • vse, ki imajo izobrazbo iz področja ekonomije, pa v praksi niso še opravljali spodaj navedenih del,
  • tiste, ki si želijo osvežiti in nadgraditi nekatera, s praktičnim delom pridobljena znanja ter po nadaljevalni stopnji usposabljanja opravljati izpit za NPK RAČUNOVODJA/RAČUNOVODKINJA ZA MANJŠE DRUŽBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE.

Okvirne vsebine: osnove knjigovodstva, sredstva, obveznosti, DDV, stroški, prihodki, odhodki, priprava izkaza poslovnega izida, priprava bilance stanja, praktično delo s programom minimax

 2. NADALJEVALNA STOPNJA – 58 urno usposabljanje bo naravnano zelo praktično, zato je primerno za:

  • tiste, ki imajo opravljeno osnovno 52 urno stopnjo usposabljanja na Ljudski univerzi Ajdovščina ali
  • opravljen podobni začetni tečaj knjigovodstva drugje al
  • pridobljene osnove knjigovodstva iz drugih izobraževalnih programov ali
  • ustrezne delovne izkušnje.

Okvirne vsebine: Udeleženci boste skozi knjiženje sprememb sredstev in obveznosti ter prihodkov in odhodkov spoznali pravilno evidentiranje zahtevnejših poslovnih dogodkov, ki vplivajo na spremembe računovodskih kategorij. V drugem delu se boste seznanili s posebnostmi računovodstva posameznih statusnih oblik organizacij (zasebniki, družbe, javni sektor).

Predavatelji izhajajo iz prakse in imajo bogate izkušnje podajanja snovi. Po osnovnem programu se lahko odločite za nadaljevalno stopnjo in se na Ljudski univerzi Ajdovščina prijavite v postopek certificiranja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije RAČUNOVODJA ZA MANJŠE DRUŽBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE

Pričetek obeh stopenj: jeseni, predvidoma konec septembra

Možnost plačila na več obrokov. Dodatno vam podarimo zelo uporabno knjigo Finančno računovodstvo za družbe (424 strani praktičnih primerov za vsakdanje vodenje knjig, ki vam bo še dolgo v pomoč pri delu; izdala Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije).

INFORMACIJE IN PRIJAVE na 05 366 47 50, 041 437 785 ali  .