POSTANITE SOCIALNI OSKRBOVALEC/SOCIALNA OSKRBOVALKA NA DOMU

V oktobru pričnemo s 120-urnim programom usposabljanja Socialni oskrbovalec/oskrbovalka na domu.

Verificirani program Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu traja 120 ur. Po opravljenem programu se lahko prijavite k opravljanju mednarodno priznanega izpita NPK Sociali oskrbovalec/sociala oskrbovalka na domu.

več

S programom pričnemo v sredo, 2. oktobra,  ob 16. uri v prostorih Ljudske univerze Ajdovščina.

Prijave in informacije na info@lu-ajdovscina.si ali na tel. 041 437 785 ali 05 366 47 50.