GREEN EDUCATION

Drugo projektno srečanje partnerjev projekta Green education - back to the nature, Lecce - Italija.

V začetku leta 2013 smo na Ljudski univerzi Ajdovščina kot koordinator stopili v projekt Green education, v sodelovanju s partnerji s Poljske, Turčije, Italije, Velike Britanije in Španije v okviru programa Evropskih skupnosti Vseživljenjsko učenje, Razpisa VŽU 2013, sektorski program Grundtvig, akcija Učna partnerstva. Projekt bo trajal do leta 2015. Izhodišče projekta je t.i. zelena energija, kot so biodiverziteta, zdrav življenski slog, obnovljive energije, klimatske spremembe.
Prvi partnerski sestanek, na katerem so partnerji izmenjali prve izkušnje in metode dela, je bil decembra lani na Poljskem, med 12. in 15. marcem 2014, pa smo se sodelavci LUA udeležili 2. projektnega srečanja v Lecce – ju v Italiji, kjer smo spoznali primere dobrih praks, ki jih kolegi izvajajo na ranljivi skupini mladih osipnikov. Tudi  v Ajdovščini projekt izvajamo pri mladih s programom PUM. Udeleženci spoznavajo delo na kmetijah, v okviru projekta oblikujejo odgovoren odnos do narave, skozi različne dejavnosti, spoznavajo zakonitosti permakulutre, sami tudi obdelujejo majhen vrt in tako poskušajo čim bolj verno posnemati naravo z razvojem užitnega ekosistema. Skozi načrtovanje trajnostnega človeškega prostora, se tako odraža tudi socialni vidik, ki je ključen pri delu z ranljivimi skupinami, za njihovo motivacijo ter delo in učenje.

Ob zaključku "zelenega projekta", bo nastala tudi knjiga - brošura o delu in metodah, ki jo bomo predstavili na zaključnem, zadnjem sestanku, ki ga bo prihodnje leto gostila prav Ljudska univerza Ajdovščina.