Projekti, vodenje, mediacija, komunikacija, portfolio...

Če so naša čutila na preži, se vedno znova lahko čudimo, učimo in vedno znova odkrivamo nove in nove koščke, ki jih lepimo v mozaik življenja.

Super! Hočemo še!, so bili slušatelji navdušeni ob zaključku izobraževalnega programa  Metode in načini uspešnega vodenja. Dobivali smo se vsak ponedeljek in spoznavali različne vsebine, kot je projektno delo, obvladovanje konfliktnih situacij, mediacija, veščine vodenja, ustvarjalnost in timsko delo. Med spoznavanjem zahtevnih delovnih izzivov,  na katere naletimo vsakodnevno je tudi stres naš sopotnik. Naučili smo se obvladovati neprijetne situacije, voditi sestanke preko skypa ter  v smiselno celoto zbrati  vse naše izkušnje, veščine in znanja. Portfolio s kariernim načrtom je namreč danes nujno potreben pripomoček pri iskanju službe in dobri predstavitvi nas samih.

Program je trajal 50 ur in je bil sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada  in je bil zato za udeležence brezplačen.

Pa srečno !