Dišeč in barvit zaključek usposabljanja ZELIŠČAR/ZELIŠČARKA

V ponedeljek, 30. junija 2014, smo na Ljudski univerzi Ajdovščina podelili potrdila o udeležbi udeležencem programa ZELIŠČAR/ZELIŠČARKA. Izobraževanje je potekalo od marca, v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, OE Nova Gorica. Zahvaljujemo se predavateljem Nataši Ferant, Lovru Vehovarju in vsem ostalim sodelavcem, ki ste udeležencem podajali svoja praktična znanja in izkušnje.

Pred vključitvijo so imeli udeleženci različna znanja in izkušnje iz področja zeliščarstva ter zanimive želje, vizije na področju pridelave, nabiranja, predelave, prodaje zelišč in tradicionalnih izdelkov, ki smo jih skušali nadgraditi, obogatiti. Program je udeležencem nudil:

- vpogled v „zeliščarsko situacijo“ v Sloveniji in možnost „mreženja“ med pridelovalci/nabiralci/predelovalci zelišč, izmenjavo znanj/izkušenj,

- različna znanja za potrebe dela na področju zeliščarstva,

- spretnosti:
razvijanja podjetnih lastnosti in vedenja, načrtovanja, priprave in organizacije lastnega dela,
zagotavljanja kakovosti opravljenega dela in odgovornosti zanjo, komunikacije s sodelavci, strankami in strokovnimi službami, varovanja zdravja in okolja, racionalne porabe energije, materiala in časa,

- seznanitev s sistemom potrjevanja neformalno pridobljenih znanj in prednostmi izdelave 
osebne mape,

- seznanitev s postopkom certificiranja – z možnostjo pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije NPK ZELIŠČAR/ZELIŠČARKA 6220.014.4.1.

Zaključno srečanje je bilo dišeče in barvito, saj smo občudovali razstavo zeliščnih aranžmajev, butaric, tradicionalnih zeliščnih izdelkov in izdelovali milo. Udeleženci so nam ob zaključku zaupali nekaj vtisov, mnenj, pohval:

- Po novem razmišljam „hektarsko“!

- V spominu mi bo ostalo nabiranje rastlin v naravi …-

- Pridobil/a sem nova poznanstva ...

- Tudi ko nekaj že znamo, se moramo še vedno učiti …-

- Zanimiva je bila destilacija z g. Lovrom …

- Zapomnil/a si bom predavanja o strukturi prsti … za moje delo in razvoj je pomembno znanje s področja poznavanja in pridelave zelišč, pomembno je gojenje v zaprtem prostoru …

- Zavedam se, da je pri delu na prvem mestu upoštevanje higiene in varstva pri delu …

- Zapomnil/a si bom poudarek na pomenu latinskih imenih rastlin …

- Predavatelji/organizatorji so temeljiti in prijazni; hvala za skrb in osebni odnos do slušateljev, hvala za prilagajanje, motivacijo, … hvala ljudski univerzi, hvala državnim organom, da omogočajo take programe.

- Širite to dejavnost, ljudje potrebujejo take možnosti!

- Vsako srečanje je bilo po svoje prijetno druženje!

- Super je bilo!

Vsem udeležencem iskreno čestitamo in želimo, da bi v postopku certificiranja, ki bo v septembru, uspešno pridobili še certifikat NPK ZELIŠČAR/ZELIŠČARKA!

»Izvajanje usposabljanja je financirano s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in s strani Republike Slovenije.«