otvoritev razstave "Samooskrba" v galeriji Fernaža

V četrtek,29. avgusta 2014 so udeleženci programa Spodbujanje neaktivnih oseb* na ogled postavili razstavo z naslovom "Samooskrba".

V Galeriji Fernaža v Novi Gorici si lahko vse do 10. septembra 2014 ogledate izdelke in fotografije, ki so nastavili v sklopu Programa. Na otvoritvi razstave so predstavili tudi 3 knjige, ki so avtorsko delo treh udeležencev.

 

* Program »Spodbujanje neaktivnih oseb, ki so dalj časa oddaljene od trga dela, za njihovo vrnitev oziroma ponovni vstop na trg dela s poglobljeno individualno in skupinsko obravnavo." Program se izvaja v okviru operacije »Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo brezposelnih, drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih« delno financira Evropska unija in sicer iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru OP ČRV 2077-13 za obdobje 2007-2013, 2. razvojne prioritete: Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih, 2.1. prednostne usmeritve: Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih.