V septembru se v izobraževanju odraslih veliko dogaja

Poleg prvošolcev, so v našem okolju, v novo šolsko leto na Ljudski univerzi Ajdovščina, aktivno vstopili tudi mlajši odrasli, srednja generacija in upokojenci.

V teh dneh pri nas poteka certificiranje za nacionalno poklicno kvalifikacijo Zeliščar, ki bo kandidatom omogočila delo na področju pridelave in predelave, prodaje zelišč. Podelili smo tudi javnoveljavna spričevala udeleženkam poklicnega programa Bolničar/negovalec in pričeli s tečaji tujih jezikov. Mladi do 25. leta so prebelili prostore programa PUM- Projektno učenje za mlade in narisali drevo, ki bo izhodišče za zanimive pogovore o življenjskih vsebinah. Za starejše so gotovo zanimivi brezplačni tečaji računalništva in študijski krožki.

V okviru informativnega dne 11.septembra, smo predstavili študij na daljavo INŽENIRING IN VOZILA, ki ga ponuja Fakulteta za industrijski inženiring - FINI iz Novega mesta. Nudi znanja, ki izhajajo iz aktualnih potreb gospodarstva ter širše zajemajo strojništvo oz. so uporabna tako za avtomobilsko industrijo kot za vsa področja procesne industrije. Vsi, ki imajo V. stopnjo ali več katerekoli usmeritve se lahko prijavijo do 3. oktobra. Na daljavo lahko študirate tudi v programih, ki jih na področju podjetništva, sociale, ekonomije, logistike in gradbeništva ponuja Izobraževalni center ERUDIO iz Ljubljane. Sledila je predstavitev brezplačne Osnovne šole za odrasle ter vseh ostalih programov Ljudske univerze Ajdovščina, predvsem tistih, ki jih ali jih še bomo izvajali v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje: Družabnik za starejše osebe, Ponudnik tradicionalnih izdelkov, pridelkov in storitev …

V pogovoru z udeleženci smo videli, da se vedno bolj zavedajo koristi, ki jim jih prinaša novo znanje, iščejo raznolike spretnosti, informacije in zato jim je vseživljenjsko učenje vedno bliže. Tudi mi organizatorji želimo odraslim ponuditi uporabna znanja, zato načrtno skrbimo za kakovost svojega dela in programov po modelu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije. Ponudbo ljudske univerze sproti razvijamo, zato vas vabimo, da nas spremljate na www.lu-ajdovscina.si, fb strani ali se naročite na e Napovednik, ki vam enkrat na mesec prinaša novosti na vaš e naslov.