USPOSABLJANJE ZA PRIDOBITEV RAČUNOVODSKIH ZNANJ, 1. stopnja

Na voljo je še nekaj prostih mest za usposabljanje, ki se predvidoma prične v četrtek 15. 1. 2015, ob 16.30. Pohitite s prijavami, saj je število prostih mest zaradi večje kvalitete dela v skupini omejeno.

 52 – urni, zelo praktično naravnan program Usposabljanje za pridobitev računovodskih znanj za manjše družbe, s.p., zavode, bodo  vodile tri predavateljice, ki imajo bogata strokovna znanja in izkušnje s področij:

  • osnove knjigovodstva; sredstva, obveznosti; DDV; stroški, prihodki, odhodki; priprava izkaza poslovnega izida; priprava bilance stanja, delo s programom minimax.

 

Zakaj se udeležiti programa? 

ker vam vključitev nudi nova znanja, podana na razumljiv način in izmenjavo izkušenj, mnenj ter dobrih praks, ker boste praktična znanja lahko takoj prenesli v svoje delo/življenje, ker lahko sooblikujete program »po vaši meri«, ker po zaključku dobite potrdilo o udeležbi, ker so bili udeleženci dosedaj izvedenih usposabljanj zelo zadovoljni.

Predviden potek programa: Usposabljanje, ki bo pod vodstvom več predavateljic potekalo praktično na računalniku oz. računovodskem programu, bomo pričeli v drugi polovici januarja in zaključili do konca marca 2015. 

Program je namenjen:

vsem, ki želite voditi računovodstvo in imate nekaj teoretične podlage/delovnih izkušenj iz ekonomskega področja ali začetnikom, ki  ste se pripravljeni doma dodatno učiti za lažje delo v skupini.

 


Več informacij in prijava: helena.furlan@lu-ajdovscina.si, 041 437 785.

Vabljeni!