SEMINAR (CMEPIUS)

Ljudska univerza Ajdovščina je predstavila, kako na področju neformalnih usposabljanj uporablja ECVET principe: preverjanje, ocenjevanje in priznavanje neformalno pridobljenih znanj.

11. 12. 2014 – Bled - v organizaciji Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) je potekal drugi del junijskega seminarja Uporaba ECVET principov v vseživljenjskem učenju.

Praktično lahko rečemo - ECVET so načela, ki podpirajo bolj načrtno izvajanje poklicnega izobraževanja ali usposabljanja ter dokumentiranje in priznavanje doseženih učnih izidov. S tem se spodbuja doseganje ciljev vseživljenjskega učenja, povečanja zaposljivosti, pripravljenosti  na mobilnost in širšo socialno vključenost. 

Priporočila Evropskega kreditnega sistema za poklicno izobraževanje in usposabljanje – ECVET, sta sprejela Evropski parlament in Svet v letu 2009. V Sloveniji je bila v letu 2012, v podporo implementaciji ECVET-a, oblikovana nacionalna skupina ECVET ekspertov. Glavni namen seminarja je bil, da predstavniki različnih organizacij,  skozi aktivno razpravo oblikujejo skupna izhodišča za nadaljnje aktivnosti. Udeleženci so razmišljali:

Kaj lahko naredimo za večjo transparentnost ciljev in vsebin naših programov?

Ali dovolj pozornosti posvečamo preverjanju in ocenjevanju znanja?

Ali se dovolj povečamo spremljanju in napredku posameznika med oz. po zaključku programa?

Ali so slušatelji aktivno vključeni v preverjanje oz. ocenjevanje osvojenega znanja?

Kakšno obliko potrdila izdamo po zaključku usposabljanja oz. katere podatke o usposabljanju vključimo v potrdilo?

Helena Furlan je prisotnim predstavnikom izobraževanja odraslih iz šolskih centrov in medpodjetniških izobraževalnih centrov (Nova Gorica, Slovenske Konjice-Zreče …), ljudskih univerz, predstavnikom Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad, Zavoda RS za zaposlovanje, Centra za poklicno usposabljanje, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Andragoškega centra RS, … povedala kaj na navedenih področjih počnemo na Ljudski univerzi Ajdovščina z namenom večje kakovosti neformalnih usposabljanj.

Več o izvajanju ECVET-a najdete na: http://www.cmepius.si/ecvet.aspx