IZZIVI DRUŽABNIŠTVA ZA STAREJŠE OSEBE

Konec februarja je prva skupina družabnikov na Goriškem uspešno zaključila program usposabljanja Družabnik/družabnica za starejše osebe.

Novi trendi nakazujejo na potrebo po storitvah, ki izboljšujejo pogoje za višjo kakovost življenja starejšega prebivalstva in njihovega aktivnega vključevanja v družbeno življenje. Pojavljajo se različni podporni programi in dejavnosti za dvig kakovosti življenja starejših. Vse bolj razvejana in široka tudi ponudba dejavnosti in storitev zajema dnevne centre za starejše, medgeneracijske programe za aktivno staranje in vrsto drugih podpornih programov.

Vse bolj se uveljavljajo tudi različne oblike pomoči starejšim na domu. Ena takih je družabništvo, ki  zajema različne storitve in aktivnosti za starejše za višjo kakovost življenja doma. Družabniki starejše osebe spremljajo po opravkih na banko, pošto in razne urade. Peljejo jih k zdravniku, v trgovino, knjižnico ali k sorodnikom. Z njimi se udeležujejo kulturnih dogodkov in prireditev. Obiskujejo jih na domu, se z njimi pogovarjajo, igrajo družabne igre in razvijajo ročne spretnosti. Starejši z ustrezno podporo družabnikov lažje premagujejo težave, s katerimi se vsakodnevno srečujejo. Družabništvo predstavlja novo področje dela, ki zahteva specifična znanja in spretnosti. Na Ljudski univerzi Ajdovščina smo pripravili daljši, 300-urni program usposabljanja za družabnike za starejše osebe. Udeleženci so spoznali značilnosti starejših oseb in okolja, njihove biološke in socialne značilnosti ter potrebe. Seznanili so se z vlogo in položajem starejših v družbi ter priložnostmi v lokalnem okolju. Spoznavali so storitev družabništva ter aktivnosti in storitve za starejše. Del programa je zajemal tudi podjetniške vsebine od zakonodaje in trženja do vodenja podjetja. Cilj programa je namreč prav razvijanje lastne podjetniške poti na področju družabništva starejšim.

Udeleženci programa že razvijajo poslovno idejo in iščejo priložnosti za profesionalno poklicno pot  na področju družabništva. Udeleženka programa, Silva Cigoj razmišlja takole »Družabnik kot poklic? Zakaj pa ne?  Sicer smo prva generacija, ki zaključuje izobraževanje. Čaka nas še veliko trdega dela, sodelovanja, usklajevanja, iskanja rešitev…. da poskusimo zaorati ledino v ta nov poklic. Upam in verjamem, da nam bo uspelo.«

"Program družabništva je bil v zadnjem času pomemben del mojega življenja. Začetna radovednost se je že po nekaj srečanjih spremenila v trdno odločitev: družabnica za starejše osebe bom! Družabništvo mi predstavlja izziv predvsem v odkrivanju svojih talentov in se neodkritih darov, ki jih lahko ponudim starejši osebi in ji tako polepšam sivi vsakdan. Družabništvo je predvsem humano delo, zato sem prepričana, da se bom na tem področju razvijala se naprej, pa naj bo to poklicno ali pa samo za tisti poseben občutek, da sem storila nekaj dobrega," je povedala Sara Premrn.

Tudi njeni Eriki Premrn ni žal, da se je vključila v usposabljanje za družabnika starejših oseb: "Tu sem pridobila veliko novih prijateljic ter uporabnega znanja. Skozi ta tečaj sem rasla in začela na starost gledati z drugačnimi očmi."
 

Verjamemo, da bodo z novimi znanji, jasno vizijo, odločnostjo ter vztrajnostjo, predvsem pa željo in ljubeznijo do dela s starejšimi, uresničili svoje načrte.