Temeljne zmožnosti mladih – bi nas morale skrbeti?

Ajdovščina se letos pridružuje številnim krajem po vsej Sloveniji, ki prirejajo Parado učenja (PU) v sklopu projekta ACS z naslovom  Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih 2012-2014. Gre za enodnevne festivalske in strokovne dogodke. Častni pokrovitelj Parade učenja Ajdovščina je župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin. Medtem ko je festivalski del PU 'sejem' priložnosti za učenje in ustvarjalnost, poteka  strokovni del v obliki forumov politikov, izvajalcev izobraževanja odraslih, drugih deležnikov in partnerjev ter učečih se.  Po vsej Sloveniji se bo zvrstilo 21 tovrstnih dogodkov, ki pa bodo namenjeni različnim ciljnim skupinam. Na Ljudski univerzi Ajdovščina smo tak dogodek že izpeljali, pri čemer smo se osredotočili na ranljivo ciljno skupino mladih.

Razlogov, da smo izbrali prav mlade je več. Zagotovo je eden pomembnejših dejstvo, da so mladi ranljiva ciljna skupina, ki si se danes sooča z mnogimi ovirami na prehodu v odraslost. Glede na to, da je zaposlitev eden glavnih pogojev za ustrezen prehod posameznika iz obdobja mladosti v obdobje odraslosti, ostaja zaposlovanje mladih eden glavnih izzivov sodobnega časa. Mag. Ester Možina iz Andragoškega centra Slovenije je v svojem prispevku opozorila na skrb vzbujajoče podatke o neugodnih dosežkih mladih v bralni pismenosti v raziskavi PISA 2012. Pravi, da bomo posledice zaostajanja Slovenije na področju bralne pismenosti pri mladih, ki vstopajo na trg dela, razumeli šele takrat, ko bodo znani rezultati raziskave PIAAC za mlajše odrasle. Spoznanja iz raziskave PIAAC v Sloveniji bodo pripomogla pri pripravi smernic in ukrepov za razvoj potencialov mlajših odraslih za njihovo enakovredno sodelovanje v ekonomskem, kulturnem, političnem in družbenem življenju v skupnosti.   

Ciljno skupino mladih smo izbrali tudi zato, ker je Občina Ajdovščina primer mnogih dobrih praks za mlade. Ena od njih je Strategija za mlade, ki jo je navzočim na strokovnem dogodku predstavila Helena Harej, predsednica Mladinskega sveta Ajdovščina.  Občina Ajdovščina je tudi nosilka Certifikata mladim prijazna Občina in dobitnica nagrade GENiYOUTH, ki se podeljuje za primere dobrih praks na področju mladinske politike v jugovzhodni Evropi. Vodja Mladinskega centra in hotela Ajdovščina Matej Likar je predstavil njihovo dejavnost na področju mladih, ki predstavlja še en primer dobre prakse za mlade v našem okolju. Veliko zanimanja med strokovno javnostjo je vzbudila predstavitev novega spletnega portala za mlade, ki ga vzpostavlja Inštitut za mladinsko politiko.  Rozana Mužica je povedala, da bodo lahko mladi na portalu podali predloge in pobude za mlade v njihovi občini.

Razlog več, da smo se osredotočili prav na mlade je tudi ta, da na Ljudski univerzi Ajdovščina veliko delamo z mladimi. Naj si gre za vključevanje mladih v izobraževalne programe, pridobivanje delovnih izkušenj  preko mentorstva ali vključevanje mladih v dejavnosti Centra medgeneracijskega učenja.  

Lahko rečemo, da je bil namen strokovnega dogodka dosežen, saj smo prikazali različne obstoječe dejavnosti na področju spodbujanja temeljnih zmožnosti mladih, predstavili dosežke ter opredelili nekatere priložnosti in izzive. Dogodka so se udeležili predstavniki izobraževalnih ustanov, občin, institucij, zavodov in društev. Prav povezovanje akterjev , ki se v lokalnem okolju ukvarjamo z mladimi,  predstavlja še en pomemben vidik strokovnega srečanja.