Obisk Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Na Martinovo smo na Ljudski univerzi Ajdovščina gostili prav posebne goste. Na pobudo Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so nas obiskali predstavniki Evropske komisije, ki so v tistem tednu spremljali rezultate in izboljšave, do katerih je prišlo s pomočjo evropskih sredstev v naši dolini in Brdih.

Razlog za obisk so bili izjemni rezultati, ki smo jih na Ljudski univerzi Ajdovščina dosegli s projekti iz Evropskega socialnega sklada v programskem obdobju 2007 -  2013. Naše delo smo jim predstavile v Centru za tretje življenjsko obdobje, kjer tudi sicer pogosto izvajamo posamezne programe. Navdušeni so bili nad številom izvedenih projektov, ki nam jih je uspelo pridobiti, višino pridobljenih sredstev, predvsem pa številom udeležencev in njihovimi dosežki. V obdobju od 2009 do 2013 smo namreč v splošne neformalne programe za izobraževanje odraslih in v programe za dvig ravni pismenosti vključili  več kot 1.300 ljudi pretežno iz zgornje Vipavske doline. V program Projektno učenje za mlajše odrasle – PUM, ki je namenjen mladostnikom z nedokončanim šolanjem in iskalcem zaposlitve, je bilo vključenih več kot sto mladih. Presenetilo pa jih je dejstvo, da smo ves ta čas izjemno veliko delali tudi na programih za brezposelne in priseljence. 

 

Obisk  predstavnikov iz Bruslja je bila za nas velika čast, pohvala za delo in izjemna izkušnja, saj smo pridobile nov vpogled na delovanje evropskega sistema ter novo samozavest za prijavljanje na evropske razpise, s katerimi lahko uresničujemo našo vizijo in poslanstvo – to pa je dostopnost vseživljenjskega učenja vsem. 


Ob zaključku smo naše obiskovalce popeljale še na kratek izlet po Ajdovščini, ki jim je bila zelo všeč, saj se je tisti dan kopala v toplem, jesenskem soncu in vseh svojih barvah.