Ekskurzija študentov pedagogike in andragogike v Ajdovščino

V četrtek, 10. marca so nas obiskale članice Društva študentov pedagogike in andragogike. Predstavili smo jim delovanje Ljudske univerze Ajdovščina. Vtise srečanja so želele deliti skupaj z vami, strnile so jih v krajši prispevek.

Društvo študentov andragogike in pedagogike sestavljamo študentje z Oddelka za pedagogiko in andragogiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Namen društva je, da bi se študentje povezali med seboj in s profesorji, gradili socialne mreže in širili znanja ter pridobivali izkušnje na področju našega izobraževanja. S tem namenom smo 10. marca 2016 organizirali ekskurzijo na Primorsko, bolj natančneje v Ajdovščino. Že pri načrtovanju ekskurzije smo zaznali, da je za naše strokovno področje Ajdovščina zelo zanimiva. V Ajdovščini smo obiskali Osnovno šolo Danila Lokarja, Ljudsko univerzo Ajdovščina in Pilonovo galerijo. Na Osnovni šoli Danila Lokarja so nas prijazno sprejele pomočnica ravnateljice gospa Kristina Valič, dve učiteljici razrednega pouka in pedagoginja gospa Adela Lavrenčič. Predstavili so nam dva projekta, ki delujeta na njihovi vzgojni-izobraževalni instituciji, in sicer projekt Spodbudno učno okolje za zagotavljanje enakih možnosti v vzgoji in izobraževanju in projekt Kakovostno branje.

Vtisi udeleženk:

 »Projekt Spodbudno učno okolje za zagotavljanje enakih možnosti v vzgoji in izobraževanju je dober primer učne prakse. Z raznovrstnimi učnimi dejavnostmi skušajo učence iz prilagojenega učnega programa čim bolj vključiti med učence rednega programa. Ne samo da učenci spoznavajo različnost ljudi, med drugim s takšnim pristopom soustvarjajo učno okolje, ki spoštuje drugačnost, deljenje izkušenj in druženje različnih. To je z vidika preprečevanja vzgojnih ukrepov pred neprimernim vedenjem do sovrstnikov še kako pomemben vzgojni pristop k bolj strpni družbi.« Alenka

»Pri predstavitvi projekta Spodbudno učno okolje me je v bistvu najbolj pritegnilo opisovanje spoštljivega in sodelovalnega odnosa med »mladimi« in »starejšimi« učitelji. Dokazali so, da se z dobrim kolektivom da doseči marsikaj, če se le hoče.« Justina

»Projekt Kakovostno branje me je zelo presenetilo, saj nisem pričakovala tolikšnega poudarka na branju navodil. Super se mi je zdelo, da pedagoginja ni samo opisovala, ampak je pokazala tudi konkretne naloge. Od nje sem izvedela marsikaj koristnega.« Justina

»Na Osnovni šoli Danila Lokarja so nam predstavili primere dobre prakse projektov, kjer pa sem zaznala pomembnost dobre šolske klime, ki jo sestavljajo vsi udeleženci šole.« Marjanca

»Vaje v okviru projekta Kakovostno branje so bile zanimive in poučne.« Saša

Ljudsko univerzo Ajdovščina sta nam predstavili direktorica gospa Eva Mermolja in organizatorka izobraževanja gospa Helena Furlan. Predstavili so nam temeljne dejavnosti in projekte institucije.

»Izvedela sem zelo uporabne informacije na področju nacionalnih poklicnih kvalifikacij, po katerih je v zadnjem času zaradi poudarjanja fleksibilnosti na trgu delovne sile vse večje povpraševanje. Osebno so mi bile všeč predvsem aktualne informacije, katerim med študijskim procesom vedno ne namenimo dovolj pozornosti. Tako marsikateri andragog ali pedagog ne ve, da NPK predstavlja nepogrešljivo priložnost za samozaposlitev in s tem prispeva k ohranjanju lokalne identitete. Še več tudi na področju izobraževanja odraslih je možno pridobiti štipendije. Prav tako smo pogledali  v ozadje študijskih krožkov in spoznali njihovo vrednost pri navezovanju stikov s podjetji. Izvedeli smo nekaj o svetovalcih kakovosti in kako se le- ti postopoma uveljavljajo na ljudskih univerzah, o platformi informiranja za izobraževalce odraslih, EPALE in o programih za tujce. Posebno pozornost sta namenili še starejši populaciji in predstavili od leta 2013 delujoč center medgeneracijskega učenja. Večkrat slišimo, da je na področju andragogike malo možnosti za zaposlitev, vendar s takšnimi obiski lahko spoznamo, da je priložnosti dovolj, le če si dovolj informiran, inovativen in si se pripravljen učiti.« Alenka

»Čuti se, da Ljudska univerza Ajdovščina res diha z lokalnim okoljem, se mu prilagaja in mu s svojimi delovanjem omogoča bolj kakovostno, družabno življenje.« Justina

»Na Ljudski univerzi sem se seznanila z različnimi projekti, ki tam delujejo. Vzdušje je bilo sproščeno in razvila se je prav zanimiva debata o samem procesu načrtovanja in izvedbe projektov, o povezavi z lokalnim okoljem, medgeneracijskim učenjem ipd.« Tjaša

V program ekskurzije smo vključili tudi ogled galerije Vena Pilona, kjer smo izvedeli veliko o njegovem ustvarjanju doma in v tujini.

»Obisk galerije vidim kot čudovito priložnost za večje udejstvovanje na kulturnem področju oziroma informiranju, saj o naših umetnikih še vedno vemo premalo, četudi so ti svetovno znani. Takšne ekskurzije so torej odlična priložnost za spoznavanje kulturnega in umetniškega področja naših ustvarjalcev.« Alenka

Ogledali smo si tudi naravno znamenitost izvir reke Hubelj, kjer smo uživali v pogledu, kako v slapu reka Hubelj pada v dolino.

Kljub temu, da nismo imeli možnosti doživeti burje v Ajdovščini, nas je pot vseeno vodila na topel čaj v gostilno v centru mesta, najpogumnejše pa celo na pivo Pelicon.

Ekskurzija je bila za nas študente pedagogike in andragogike zelo poučna, saj smo pridobili veliko novih informacij in pozitivnih izkušenj. Ajdovščina nas je navdušila v vseh pogledih in upamo, da se bomo še kdaj vrnili.