Računalniška pismenost za odrasle

Brezplačni računalniški tečaj je namenjen zaposlenim z nižjo izobrazbo, ki so dopolnili 45 let.

Temeljni namen programa je spodbuditi splošno računalniško pismenost med odraslimi, omogočiti vsem kar najbolje uporabljati osebni računalnik in spoznati prednosti njegove uporabe ter ponuditi osnovno računalniško usposabljanje, ki bo omogočilo aktivno vlogo v informacijski družbi. 

pro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izpostavljene teme

 

 

  • Osnove OS Windows
  • Izdelava in oblikovanje besedil
  • Uporaba interneta
  • Uporaba elektronske pošte
  • Prenos digitalnih fotografij

Trajanje: 60 ur

Pričetek: Dopoldanska skupina: 10. 10. 2016 ob 9.30

Popoldanska skupina: 10. 10. 2016 ob 16.00

Tečaj vodi: Peter Mrhar

Cena: brezplačno

Lokacija: Ljudska univerza Ajdovščina, Stritarjeva 1a

Ciljna skupina: Prednost pri vključitvi v program imajo zaposleni starejši od 45 let, ki imajo zaključeno največ srednjo poklicno šolo. Druge odrasle bomo lahko vključili v program, če bo prostor v skupini.

 

Za več informacij pokličite nas na 05 366 47 50 ali 041 437 785 ali pišite na .

Pridružujemo si pravico do odpovedi tečaja, če se nanj prijavi manj kot 12 udeležencev oziroma, če v skupini ni dovolj udeležencev iz prednostne skupine.