Vabimo sodelavce k izvajanju splošnih neformalnih programov v projektu Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019

K sodelovanju vabimo učitelje za izvajanje programov Usposabljanja za življenjsko uspešnost, splošnih neformalnih programov, računalniškega ter digitalnega opismenjevanja. Zaželene so predhodne izkušnje z izobraževanjem odraslih.

PROGRAMI USPOSABLJANJA ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST:

 

1)     UŽU MOST DO IZOBRAZBE

2)     UŽU MOJE DELOVNO MESTO

3)     UŽU RAZGIBAJMO ŽIVLJENJE Z UČENJEM

 

PROGRAMI SPLOŠNEGA NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH:

 

4)     Z USPEŠNO KOMUNIKACIJO DO BOLJŠIH USPEHOV NA DELOVNEM MESTU

5)     SPODBUJANJE KREATIVNOSTI IN INOVATIVNOSTI ZAPOSLENIH

6)     PODJETNOST NA PODEŽELJU

7)     SLOVENŠČINA ZA AKTIVNO VKLJUČEVANJE V LOKALNO OKOLJE

8)     SODOBNA PRIPRAVA HRANE

9)     USPEŠNA KOMUNIKACIJA S TUJIMI STRANKAMI

10)   POSTANI IN OSTANI ZDRAV

 

RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE TER RAČUNALNIŠKO DIGITALNO OPISMENJEVANJE

 

11)   RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE

12)   RAČUNALNIŠKI PROGRAM 3D – ENOSTAVNA IN UČINKOVITA PREDSTAIVTEV IZDELKA STRANKAM

13)   PROGRAM EXCEL ZA OSNOVNO VODENJE FINANC

14)   UPORABA SOCIALNIH OMREŽIJ ZA DELO IN PROSTI ČAS

 

Zainteresirani sodelavci se zglasite na Ljudski univerzi Ajdovščina v času uradnih ur.

 

Operacijo  sofinancirata  Ministrstvo za  izobraževanje, znanost  in šport  in  Evropska  unija,  in sicer iz  Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014- 2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Kompetence

 

 

 

Datum objave: 1. 9. 2016

Številka: 60349-44/2016-1