Medgeneracijsko usvajanje jezika – Angleščina za popotnike

Angleščina za popotnike_Črniče_zadnje srečanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angleščina tako in drugače. Največkrat slišimo, da se angleško učijo otroci in mladi v obdobju šolanja, tako pa pozabimo na tiste, ki se angleščino učijo na tečajih, inštrukcijah in individualnih programih. Učenje angleščine pa je lahko zanimivo tako mladim in šoloobveznim otrokom, kot tudi odraslim in starejšim. V Črničah smo v začetku oktobra začeli s programom Angleščina za popotnike. V največji meri so se ga udeležili starejši odrasli in upokojenci, ki so želeli utrditi, ponoviti in se na novo naučiti angleškega besedišča in slovnice, da bi lahko potovali po svetu in se brez težav sporazumevali tudi v tujih deželah. Nekaj pa je bilo tudi udeležencev mlajše generacije. Tako smo v medgeneracijsko povezani skupini spoznavali osnovne slovnične strukture, besedišče povezano s potovanji, nastanitvami, orientacijo v mestu, hrano, poklici …

Ob igranju družabnih iger, reševanju delovnih listov, risanju, barvanju in pogovorih, smo se med seboj spoznali, nasmejali in seveda veliko tudi naučili. Ponedeljkove večerne ure so bile sproščene, polne zanimivih pogovorov, smeha in prijetnih besed.
Vsak udeleženec je imel možnost, da sodeluje po svojih zmožnostih in s tem pripomore k oblikovanju programa. Držali smo se reka, ki pravi, da več glav več ve. Skupaj smo se učili, si pomagali in spoznavali uporabnost angleškega jezika.
Delovne liste z razlagami, vajami in primeri pa so udeleženci tečaja prejemali tudi kot domačo nalogo z namenom, da doma učno snov ponovijo in utrdijo.

Sproščena oblika programa, ki smo ga izvajali v sklopu dejavnosti Centra medgeneracijskega učenja, ki deluje na Ljudski univerzi Ajdovščina, se je odvijala v Črničah in je predstavljala priložnost za vsakogar, ki se pri uporabi tujega jezika ne počuti najbolj domače, saj na preprost način sodeluje, posluša druge in s tem pridobiva samozavest pri uporabi tujega jezika.

 

Tina Bajc

 

Program izvajamo tudi v letu 2017. Vabljeni v našo družbo.

Za več informacij smo vam na voljo na:

 

banners-cmu