Učenje slovenščine za boljše vključevanje v okolje

Ajdovščina, moje mesto.

PicMonkey Image_203


 

V nizu programov za dvig temeljnih kompetenc, ki jih financira Občina Ajdovščina, smo na Ljudski univerzi Ajdovščina izvedli program učenja slovenščine z naslovom Ajdovščina, moje mesto, ki se je izkazal za zelo uspešnega in privabil veliko različnih ljudi s ciljem, da bi se bolje naučili slovenščine in se lažje znašli v vsakdanjem življenju. Program je namenjen priseljencem, ki jim poleg učenja jezika nudimo tudi spoznavanje naše kulture ter lokalnega okolja z namenom večje vključenosti in boljše prilagodljivosti v novem življenjskem okolju.

20-urni program je potekal v obdobju od februarja do aprila, udeležilo pa se ga je 12 udeležencev, starih od 15 do 42 let. Udeleženci so tvorili zelo pestro narodnostno strukturo, in sicer so bili trije udeleženci iz Ukrajine in trije iz Kitajske ter ostali iz drugih držav: Nemčije, Danske, Italije, Srbije, Makedonije in Hrvaške. V Slovenijo oz. v Vipavsko dolino so jih privedli različni razlogi, nekateri so tukaj našli ljubezen, druge pa je k nam pripeljal študij oz. boljše možnosti za delo, kot jih imajo v svojih državah.

V začetnem tečaju slovenščine so se naučili osnovnih sporazumevalnih vzorcev v slovenskem jeziku in usvajali novo besedišče. Za učenje jezika so izkazali veliko motiviranost in si vsi tudi želijo nadaljevanja izobraževanja, ki ga bomo v okviru naše ponudbe zagotovili še do konca junija.

 

Teja Volk