Dialog o razvoju izobraževalnih programov v povezavi s potrebami gospodarstva

Diskusija med sodelujočimi na konferenci je omogočila aktivno izmenjavo informacij med gospodarstveniki, javnimi institucijami in izobraževalci ter predstavniki kompetenčnih centrov za razvoj kadrov.

V torek in sredo, 18. in 19. aprila 2017, je v Hotelu Bernardin v Portorožu potekala razvojna konferenca, ki je na enem mestu združila gospodarstvenike in izobraževalce. Organizirala sta jo Zveza ljudskih univerz Slovenije in Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS s podporo Evropskega socialnega sklada, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Diskusija med sodelujočimi na konferenci je omogočila aktivno izmenjavo informacij med gospodarstveniki, javnimi institucijami in izobraževalci ter predstavniki kompetenčnih centrov za razvoj kadrov.

Kot primer dobre prakse sodelovanja z gospodarstvom se je predstavila tudi Ljudska univerza Ajdovščina. Direktorica Eva Mermolja je s svojim prispevkom predstavila rezultate analize potreb gospodarstva po kadrih, izobraževanju in usposabljanju v občini Ajdovščina. Analiza je pokazala, da v se bo zaposlovanje v občini v prihodnjih letih povečevalo, iskani pa bodo predvsem kadri s srednjo poklicno in strokovno izobrazbo: zidarji, peki, natakarji, oblikovalci kovin, avtoserviserji, vozniki, kuharji, strojni tehniki, elektrotehniki in gradbeni tehniki, medtem ko bodo med visoko izobraženimi najbolj zaželeni inženirji strojništva, elektrotehnike, računalništva in gradbeništva.

Rezultati analize omogočajo boljše poznavanje značilnosti in potreb lokalnega gospodarstva in kažejo na pomemben pomen okrepljenega povezovanja in sodelovanja ključnih deležnikov ter povezovanja pri pripravi ustreznih izobraževalnih programov za zaposlene in brezposelne.

Ljudska univerza v sodelovanju z lokalnim trgom dela razvija nove programe, ki bodo omogočili pridobivanje specifičnih poklicnih znanj, potrebnih za opravljanje dela v izbranih panogah, kar bo zagotovilo boljšo zaposljivost kadrov v okviru gospodarskih potreb.

 

Teja Volk