VEČČUTNA RAZSTAVA DOTAKNI SE ŽIVALSKEGA SVETA

PicMonkey Image_221

Udeleženci programa PUM-O smo na Ljudski univerzi Ajdovščina pripravili prav posebno razstavo o živalih in njihovem življenjskem prostoru, ki si jo lahko ogledujete, se dotikate, vonjate, okusite in ji prisluhnete vsak delovni dan od 8. do 16. ure. Za ogled bo odprta do 7. junija 2017.


Veččutna razstava predstavlja zaključek več mesecev trajajočega projekta Skrbniki živali. Med projektom smo udeleženci programa PUM-O poglobljeno spoznavali izbrane živali ter se naučili skrbeti zanje. Njihov življenjski prostor smo izdelali iz skrbno izbranih materialov, ki nudijo vse elemente za veččutno raziskovanje. Razstava ponuja možnost, da preko neposredne interakcije z izdelanimi živalmi in njihovim življenjskim prostorom aktivno in z uporabo vseh svojih čutov pridobivamo neposredno, konkretno izkušnjo.


Z veččutno razstavo želimo izbrane živali in njihov življenjski prostor predstaviti in približati vsem ljudem – od najmlajših do starejših, od polnočutnih pa do tistih, ki imajo okvare posameznih čutov, na primer slepim in slabovidnim. Ljudi pa želimo tudi spodbuditi, da pri svojem delu, učenju in nasploh v življenju čim večkrat vključujejo vse svoje čute, saj na takšen način njihovo znanje postaja še kakovostnejše, širše, bogatejše in uporabnejše.  
Podarite si neprecenljivo izkušnjo in nas obiščite!

Mentorice programa PUM-O