Radi pišemo z roko

PicMonkey Image_223

V ponedeljek, 22. maja 2017, je na Ljudski univerzi Ajdovščina potekal osrednji dogodek vseslovenske skupne akcije Tedna vseživljenjskega učenja 'Radi pišemo z roko'. Dogodek je nastal v sodelovanju pobudnice akcije Grafologike, Andragoškega centra Slovenije kot nacionalnega koordinatorja TVU in Ljudske univerze Ajdovščina, območne koordinatorice prireditev TVU.

Uvodoma je direktorica ajdovske ljudske univerze predstavila dogajanje letošnjega Tedna vseživljenjskega učenja v Zgornji Vipavski dolini. »Skupaj z več kot  50 partnerji prirejamo skoraj 100 dogodkov. Sodelujoče organizacije s pripravo najrazličnejših dogodkov predstavljamo naše dejavnosti.  Naš namen je prikazati možnosti in priložnosti za vseživljenjsko učenje v našem lokalnem okolju in spodbujanje vseživljenjskega učenja. Zagotovo pa je namen tudi spodbujanje aktivnega vključevanja v družbeno življenje in to v vseh življenjskih obdobjih,« je poudarila direktorica Eva Mermolja.
Mag. Zvonka Pangerc Pahernik je predstavila Teden vseživljenjskega učenja na nacionalni ravni in pohvalila naša prizadevanja na področju spodbujanja vseživljenjskega učenja v naši dolini.

Ko smo načrtovali osrednji dogodek skupne akcije, smo seveda želeli v ospredje postaviti pisanje z roko, pri tem pa vključiti čim večje število posameznikov. Našim partnerjem smo razdelili 1500 razglednic in jih povabili, da njihovi udeleženci, učenci ali člani, ročno napišejo sporočilo svojemu županu. Pri tem smo jim prepustili, da sami izberejo, o čem bodo pisali. Tako so lahko napisali misel, podali pobudo, postavili vprašanje, izrazili mnenje. Zbrana sporočila občanov Ajdovščine smo na dogodku že izročilu županu Občine Ajdovščina, g. Tadeju Beočaninu. Župan se je za prejeta sporočila zahvalil in povedal, da jih bo z veseljem prebral ter odgovoril na zastavljena vprašanja. Poudaril je, da tudi sicer prejete pobude na občini skrbno preučijo in so odprti za vse predloge.
Vipavski osnovnošolci pa bodo z roko napisana sporočila izročili županu Občine Vipava, g. Ivanu Princesu.

Po izročitvi sporočil ajdovskemu županu je sledilo predavanje pobudnice akcije Radi pišemo z roko gospe Marjane Jazbec z naslovom »Skrita sporočila v pisavi otrok in odraslih: pisava kot izvirna človekova aktivnost«. Kot opozarja avtorica predavanja sta razvoj informacijske tehnologije in prevladujoča uporaba računalnika v pisnem komuniciranju privedla do zmanjšanja motoričnih spretnosti, ki jih razvijamo s pisanjem z roko. Napisati eno stran z roko predstavlja pravi fizični napor. Učitelji opažajo in mladi poudarjajo, da skoraj ne znajo več pisati z roko, njihove kretnje so toge, neizdelane, nerodne. Tudi veliko večino osebnih sporočil, npr. čestitk za rojstni dan, zahval ali pohval, izrazov sožalja, pošiljamo in prejemamo preko e-pošte. E-pošta ima moč množičnega, poceni, pa tudi neosebnega komuniciranja. Z enim klikom lahko pošljemo sporočilo več stotim prejemnikom. Pisanje z roko je torej več kot le uporaba pisala, je pomembna
spretnost. Spretnosti razvijamo z vajo. To velja tudi za spretnosti pisanja z roko. Znano je, da možgani bolje delujejo pri pisanju z roko kot pri pisanju z računalnikom. Informacija, ki jo napišemo z roko, se v spominu zadrži dlje časa. Učenci, ki pišejo z roko, pišejo spise hitreje, bolj strnjeno, imajo več idej in dolgotrajnejšo pozornost.

Za kulturni program so poskrbeli učenci Glasbene šole Vinka Vodopivca iz Ajdovščine. Zahvaljujemo se vsem, ki ste bili z nami in sooblikovali prijeten dogodek.

Ksenja Sulič