IZOBRAŽEVANJE IN GOSPODARSTVO Z ROKO V ROKI

 

V četrtek, 8. junija 2017, smo na Ljudski univerzi Ajdovščina v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije pripravili nacionalni strokovni dogodek Evropskega programa za učenje odraslih v Sloveniji.

Na dogodku z naslovom Razvoj znanj in kompetenc kadrov v gospodarstvu smo poudarili pomen izobraževanja zaposlenih v različnih podjetjih in organizacijah, predvsem starejših zaposlenih z nižjo stopnjo izobrazbe.

Vse sodelujoče in udeležence sta najprej nagovorila župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin in mag. Zvonka Pangerc Pahernik, koordinatorica dogodka z Andragoškega centra Slovenije.

Po nagovoru je sledil daljši strokovni prispevek Nives Fortunat Šircelj iz Zavoda ZAPOSLISE, ki je pomen učenja starejših poudarila z demografsko sliko prebivalstva, iz katere je razvidno, da je število oseb, starejših od 65 let večje kot število mladih do 15 let, zato bosta morala v letu 2050 dva aktivna prebivalca delati za enega upokojenega. To bo prineslo spremenjene načine dela in predvsem okrepilo pomen izobraževanja in vlaganja v razvoj znanj in kompetenc starejših zaposlenih.

Drugi del dogodka je bil namenjen predstavitvi dobrih praks iz različnih organizacij. Zoran Keser z Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije je poudaril, da bodo podjetja povečala svojo konkurenčnost le na podlagi višje usposobljenosti kadra, s tem da je ključno, da z usposabljanjem zaposlenih uvedemo tudi poslovne izboljšave oz. novo znanje vpeljemo v prakso.

Nataša Čermelj iz ajdovskega podjetja Mlinotest je predstavila pozitivne izkušnje z delovanjem Kompetenčnega centra, v katerem je cilj preko razvoja kadrov na področju hrane okrepiti kompetence zaposlenih na vseh nivojih dela in tako prispevati k boljši konkurenčnosti podjetja.

Mag. Eva Cvelbar Primožič iz podjetja Kolektor Group je celovito opisala pozitivne izkušnje in učinkovitost vpeljave mentorskega sistema izobraževanja, ki ga v podjetju uporabljajo ne le pri dijakih in študentih na praksi, ampak tudi pri novo zaposlenih, prerazporejenih na drugo delovno mesto, pri dlje časa odsotnih z dela ali pri delavcih, napotenih v tujino.

Mojca Volk, direktorica Ljudske univerze Ptuj, pa je predstavitve zaokrožila z izkušnjami, ki jih imajo pri vključevanju starejših zaposlenih v različne izobraževalne programe. Na ptujski ljudski univerzi so pridobili veliko pozitivnih povratnih informacij od vključenih v izobraževanje, kar priča o tem, da si ljudje želijo novih znanj iz različnih področij, ki niso nujno vezana na področje njihovega dela.

V živahni zaključni razpravi sta se pridružila še Brigita Habjan Štolfa iz Razvojne agencije ROD Ajdovščina in David Pizzoni z Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina. Med pogovorom so se odprli tudi novi pomisleki na težavo motiviranosti mladih generacij za učenje in postopno napredovanje na področjih dela. Vsi sodelujoči so se strinjali s pomembnim pomenom izobraževanja v vseh starostnih obdobjih in na vseh področjih dela. Izobraževalne organizacije, podjetja in druge institucije čakajo številni izzivi, najti pa moramo skupni pristop, saj bomo le v povezovanju in sodelovanju lahko našli učinkovite rešitve.