Brezplačne dejavnosti večgeneracijskega centra

Za informiranje, druženje generacij na Ljudski univerzi Ajdovščina odprt vsak ponedeljek in sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure.
Različne brezplačne aktivnosti pa potekajo tudi izven navedenega časa.

Večgeneracijski center Goriške, ki se nahaja v 2. nadstropju Ljudske univerze Ajdovščina, je za informiranje, druženje generacij na Ljudski univerzi Ajdovščina odprt vsak ponedeljek in sredo od 8. do 12. ure ter od 13.00 – 15.00 ure. Različne brezplačne aktivnosti so organizirane tudi druge dni v tednu, zato spremljajte objavljen program. Vabljeni ste otroci, mladina, odrasli in še posebej starejši odrasli, invalidi, tujci, brezposelni, gospodinje, zaposleni. Na voljo vam je »družabni prostor« VGC, kuhinja in računalniška učilnica z dostopom do interneta. Na vstopu v stavbo je klančina, v 2. nadstropje pa lahko dostopate z dvigalom.