Vabljeni na PUM-O Ajdovščina

Ti v šoli ne gre, imaš težave z učenjem? Si brezposeln/a? Iskalec zaposlitve?
Si star med 15 in 26 let?

PUM-O plakat 1majhnaPUM-O Ajdovščina je namenjen mladim med 15. in 26. letom starosti, ki so prekinili šolanje, so brezposelni ali imajo težave pri učenju. 

PUM-O Ajdovščina se posvečamo iskanju zaposlitve, vključevanju ali nadaljevanju šolanja, povezovanju z delodajalci, učenju, pridobivanju veščin in kompetenc. Delo na PUM-O je zasnovano v obliki delavnic, skupinskega dela, individualnega svetovanja in učne pomoči, izobraževanj, prakse ...

Temeljni namen programa je:

  • spodbujanje mladih pri vključevanju v izobraževanje za pridobitev izobrazbe,
  • pomoč pri zaključevanju oziroma nadaljevanju šolanja,
  • razvijanje poklicne identitete,
  • vključevanje na trg dela.

 

V PUM-O se lahko vključijo mlajši odrasli od 15. do dopolnjenega 26. leta starosti, ki:

  • imajo status brezposelne osebe,  
  • imajo status iskalca zaposlitve,  
  • imajo status dijaka ali udeleženca izobraževanja odraslih,  
  • se pri izobraževanju srečujejo s težavami,  
  • so prekinili šolanje,  
  • niso zaposleni oziroma nimajo zaposlitve.

 

PUM-O poteka celo leto, udeleženec se vanj lahko vključi kadarkoli, predvidoma za obdobje 12 mesecev z individualno možnostjo podaljšanja ali skrajšanja, odvisno od njegovih potreb. Ob vključitvi udeleženec sklene pogodbo z Zavodom RS za zaposlovanje, na podlagi katere je upravičen do dodatka za prevoz in aktivnost. Program je za udeležence BREZPLAČEN. 

Za več informacij pokličite na številko 051 419 119 ali pa pišite na info@lu-ajdovscina.si. 

Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja. 

Vabimo vas, da si ogledate predstavitveni filmček o PUM-O, ki ga najdete tukaj.